Kuva Antti Savolasta

Name
Antti
Savola

Contact title
MUUTOSAGENTTI Pirkanmaa | toimitusjohtaja, asiantuntija

Contact details
Sähköposti
antti.savola@novice.fi
Puhelinnumero
041 462 6892

Vahvuudet
  • Hankintojen ennakointi 
  • Hankintojen vuoropuhelut ja neuvottelut. Erityisesti allianssimallin, neuvottelumenettelyn tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn hyödyntäminen. 
  • Hankintojen kansantajuistaminen.
  • Hankinnat, joissa hyödynnetään esimerkiksi työllistämiskriteerejä tai vähähiilisten hankintojen kriteerejä (”hiilineutraaliustavoitteita”) tai joissa tarpeena on selvittää täysin uusia ratkaisumalleja, ovat erikoisosaamista. 
Keinolaisen kommentti

Todellisen avoimuuden ja vuoropuhelun kautta hankintojen positiiviset vaikutukset näkyvät niin tilaajien,tarjoajien kuin loppukäyttäjien arjessa. Tätä me kaikki tarvitsemme.

Katso Antin esittelyvideo alta: