Voisiko markkinavuoropuhelu korvata kestävyyskriteerien vaatimuksen?

 

Nykyään sekä hankintayksiköt että tarjoajat ovat onneksi usein valmiiksi sitoutuneita ostamaan ja tarjoamaan kestäviä ratkaisuja sekä vaikuttavuutta, joilla varmistetaan tulosten saavuttaminen ja esimerkiksi ihmisarvoinen työ. Samassa yhteydessä kuitenkin usein herää keskustelu kestävien ja sosiaalisten kriteerien ajoittain haasteellisesta laatimisesta. Kuinka muotoilla kestävät tai sosiaaliset kriteerit ja miten vertailla ja pisteyttää niitä? 

Pirkanmaalla toimiva Kuntien Hankintapalvelut Oy* järjesti keväällä jäsenkuntiensa kanssa vuosittaisen yhteishankintojen kehittämisseminaarin, joka oli omiaan edellä mainitun aihepiirin käsittelyyn ja kehittämiseen. Ennen kaikkea sen takia, että paikalla oli useista eri kunnista hankintojen substanssiasiantuntijoita ja tällöin kokemusten vaihtaminen ja osaamisen kehittäminen oli taattu. Kehittämisseminaarissa kuultiin todella hyviä ja ajankohtaisia puheenvuoroja ja osallistujat esittelivät myös omia hankintaesimerkkejään ja kokemuksiaan.  Seuraavista aiheista muiden muassa käytiin todella hyvää keskustelua: asiantuntijan rooli onnistuneessa yhteishankinnassa, hankinnan valmistelu sekä sopimushallinta, sähköisyyden lisääminen hankinnoissa, käyttöoikeussopimukset sekä “reilun kaupan toiminta” - eli kestävä kehitys ja vastuullisuus myös toimittajanäkökulmasta. Kestävien ja sosiaalisesti vastuullisten kriteerien hyödyntäminen nousi monissa puheenvuoroissa esille. Aihe on todella ajankohtainen, ihan uutta hallitusohjelmaa myöten.

Yhteishankintojen kehittämisseminaarissa pohdittiin myös aihetta, josta on viime aikoina keskusteltu monissa eri kanavissa ja yhteyksissä: voisiko kestävyys-kriteerit sisällyttää vaikkapa soveltuvuusvaatimuksiin, ehdottomiin vaatimuksiin tai vaikka yleisesti ottaen sopimusehtoihin? Näin vertailtaisiin ja pisteytettäisiin vain hintaa ja laatu taattaisiin edellä mainituin vaatimuksin sekä soveltuvuuden tarkastelulla? On toki selvää, että hinta ainoana vertailuperusteena ei soveltune kaikkiin hankintoihin ja myös laatua on voitava vertailla ja pisteyttää. Mutta voisivatko tietyt laatuvaatimukset ja esim. sosiaalinen vastuu olla sellainen kriteeri, joka kuuluisi “luonnollisesti” aina kaikkiin tarjouskilpailuihin? Voisiko se olla ns. julkisten hankintojen “Hippokrateen vala”?  Ehkä. Ennakoiva markkinavuoropuhelu hankintayksiköiden ja tarjoajien kesken on kuitenkin lähtökohtaisesti sellainen avaintekijä, jolla päästään onnistuneeseen hankintaan tai yhteishankintaan sekä ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien hyödyntämiseen. Ratkaisun avaimet ovat siis usein yksinkertaisempia - ja lähempänä - kuin osataan edes ajatella. 

*Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven omistama julkisia hankintapalveluja omistajilleen tuottava osakeyhtiö.

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.