EDU-innovaatiokilpailu

kuvituskuva

Impakt ja Business Finlandin koordinoima KEINO-verkoston opetustoimen kehittäjäryhmä järjestävät syksyllä 2020 opetustoimen hankintoihin keskittyvän EDU-innovaatiokilpailun. Innovaatiokilpailun haasteenasettajia, eli hankinnan toteuttajia, ovat Espoon ja Vantaan kaupungit.

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa edtech-ekosysteemiä ja osallistaa hankintoihin toimittajia, esimerkiksi startup-yrityksiä, jotka tyypillisesti eivät osallistu perinteiseen opetusalan hankintaan. Lisäksi tavoitteena on rohkaista julkistoimijoita käyttämään uusia hankintamenetelmiä.
 
EDU-innovaatiokilpailussa kilpailua hyödynnetään hankintojen markkinakartoitusvaiheessa. 

EDU-innovaatiokilpailussa yrityksillä on mahdollisuus:

  • vaikuttaa omalla ratkaisuehdotuksellaan tulevaan tarjouspyyntöön ja menestyä siten myös kilpailutuksessa
  • saada ajankohtaista markkinatietoa ja tutustua potentiaalisiin konsortiokumppaneihin matchmaking-tilaisuudessa 
  • kehittää ja innovoida liiketoimintaa sekä jalostaa tulevaa tarjousta Impaktin, Business Finlandin ja kaupunkien mentoreiden kanssa sprinttivaiheessa 

Huom! Innovaatiokilpailun aikataulun löydät Vantaan ja Espoon haastesivuilta!

 

Espoon haaste: Innovatiivisia edtech-välineitä

Jatkuvan teknologisen murroksen ajassa tarvitsemme uutta osaamista, ei pelkästään passiivisina teknologian hyödyntäjinä ja kuluttajina, vaan aktiivisina  tekijöinä ja uuden luojina. Tämän varmistamiseksi myös sivistystoimen on päivitettävä toimintaansa. Tällä hetkellä kouluissa, kirjastoissa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotoimessa on hyvin vaihteleva Edtech-laitevalikoima. Myös laitteiden täysipainoiseen hyödyntämiseen vaadittava koulutusmateriaali ja -henkilökunta jakautuvat epätasaisesti eri yksiköiden välille.    

Espoon sivistystoimi etsii nyt uusia kumppanuuksia tarjoamaan välineitä, työkaluja ja tekniikoita, joilla voidaan tukea ohjelmoinnillista ajattelua, teknologista osaamista ja tulevaisuuden taitoja varhaiskasvatuksesta lukioon ja formaalista opetuksesta vapaa-ajan toimintoihin.

Espoo etsii monipuolisia ratkaisuja eri teknologioihin. Näitä voivat olla muun muassa ohjelmointia opettavat työkalut, laitteistojen rakentamista opettavat ratkaisut, ohjelmoitavat robotit, automatiikka, sensorit, rakennussarjat, XR-teknologia ja uudet teknologiat kuten 3D-tulostimet, laser- ja vinyylileikkurit sekä toimijuutta (aktiivisuutta, intentionaalisuutta, osallisuutta, vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksia) edistävät työkalut ja tarvikkeet esimerkiksi Maker-tekemiseen, eri kasvatusyksiköiden erityispiirteet huomioivat välineet.

Innovaatiokilpailua seuraavan hankinnan/hankintojen ennakoitu kokonaisarvoarvo vuodessa on n. 100 000€. Sopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.

Espoon haaste ja aikataulu

Vantaan haaste: Älykäs järjestelmä lukujärjestyksen laatimiseen

Lukujärjestystä käytetään opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, se on työväline, jolla laaditaan varaukset oppilaiden ja opettajien aikatauluille sekä tiloille ja opiskeluvälineille. 

Nykyisin lukujärjestysten muodostaminen on monimutkainen prosessi, joka tehdään usealla eri välineellä ja kunnasta riippuen hyvin manuaalisesti. Optimaalisen lukujärjestyksen luominen vaatii paljon resursseja ja aikaa, eikä muutosten tekeminen nykyisin onnistu luontevasti. Lukujärjestyksiin liittyvien tietojen siirtäminen palvelusta toiseen ei myöskään onnistu helposti. 

Pystytkö tarjoamaan DigiOne -palvelualustalle älykkään, integroitavan ja intuitiivisen lukujärjestysten laadintajärjestelmän? Järjestelmältä toivotaan pitkälle kehitettyä aikataulutuksen optimointia, prosessinomaisuutta, yhteensopivuutta opintosuunnitelmiin ja oppilasrekisteriin sekä integroitumista Digione-alustaan. Tämän lisäksi lukujärjestysteknologian tulisi tukea lukujärjestyksen päivityksiä automaattisia tiedonsiirtoja sekä opetuksen suunnittelua.

Vantaan haaste ja aikataulu

 

Huom! Kilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info(a)impakt.fi.

tags