Vähähiilinen rakentaminen kehittäjäryhmä

Vähähiilisyys ja kiertotalous ovat keskeisiä teemoja tämän päivän ja tulevaisuuden rakentamisessa. Suomessa rakentaminen kattaa noin viidenneksen julkisen sektorin hankinnoista. Kuntien ja kaupunkien investoinneissa rakentamisen ja peruskorjauksen osuus on lähes puolet. Rakentamisen hankinnoissa piilee merkittävä mahdollisuus edistää vähähiilisiä* ja kiertotalousratkaisuja ja tehdä sen avulla kuntien ja alueiden ilmasto- ja resurssitehokkuustavoitteista totta. Vähähiilisestä rakentamisesta voidaan tehdä ”tavallinen tapa toimia” ja ottaa vähähiilisyys keskeiseksi tavoitteeksi rakennusten suunnittelussa ja hankintaprosessissa.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoiman ryhmän tavoitteena on 

  • Edistää vähähiilistä ja kiertotalouden mukaista rakentamista Suomessa. 

  • Löytää keskeisimmät energiatehokkuuteen ja resurssiviisauteen liittyvät näkökohdat ja kytkeä ne rakennushankkeiden suunnitteluvaiheeseen sekä kehittää näitä tukevia hankinnan kriteerejä ja määrittelyjä. 

  • Viestiä Suomessa tehdyistä vähähiilisen rakentamisen esimerkkihankinnoista. 

Ryhmän kokoRyhmän koko

25 

(5 hankintayksikköä, 20 henkilöä) 

 

Osallistujien toimenkuviaOsallistujien toimenkuvia  

Osallistujina on hankkijoita, sekä hankintojen tekemiseen osallistuvia tahoja ja ympäristöasiantuntijoita. Ryhmässä voi myös olla mukana seuraamassa, vaikka työstettävänä ei juuri olisikaan omaa hankintaa. 

 

Edistettävät hankintakohteet alueittainEdistettävät hankintakohteet alueittain

Uusimaa 1 

Kymenlaakso 1 

Varsinais-Suomi 2 

Satakunta 1 

Ryhmän toimintaToiminta

Vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmän toiminta keskittyy erityisesti hankintojen valmistelu- ja suunnitteluprosessin kehittämiseen. KEINOn asiantuntijaryhmä auttaa vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen liittyvien näkökohtien huomioimisessa, priorisoimisessa, laskennan työkaluissa, sekä soveltuvien tavoitteiden ja kriteerien asettamisessa hankintoihin. 

Ryhmän toimintasuunnitelmaToimintasuunnitelma

Kukin osallistuva organisaatio työstää omaa toimintasuunnitelmaansa kehitettävien hankintojen osalta. 

 

 

Tapahtunutta

  • Kehittäjäryhmän toiminta käynnistettiin joulukuussa 2018 pidetyssä tilaisuudessa
    • Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla vähähiilisen rakentamisen tavoitteista, kokemuksista ja toteutuneista esimerkeistä sekä pohtia vähähiilisen rakentamisen haasteita yhdessä.
  • Uusiomateriaalin käytön mahdollisuuksista rakentamisessa ja rakennustuotteissa tehtiin selvitys keväällä 2019. Löydät selvityksen pohjalta tehdyn katsauksen sivun alareunasta sekä täältä.

Tulossa

Kehittäjäryhmä jatkaa keskustelua siitä, miten vähähiilistä ja kiertotaloutta edistävää rakentamista voidaan viedä eteenpäin konkreettisissa rakennushankkeissa - miten tavoitteet asetetaan kilpailutukseen tai miten hiilijalanjälkeä arvioidaan? Yhteistyöllä haetaan rakentamisen hankintoihin kestävyyttä ja vaikuttavuutta. 

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle, jonka löydät sivun alareunasta.

 

*Vähähiilisyys tarkoittaa sitä, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on energiatehokkuuden ja pienempien ympäristövaikutusten lisäksi terveellinen, turvallinen ja toimiva julkinen rakennus, joka soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Kiertotalous hankinnoissa

Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsaus 2019

Esimerkkejä rakentamisen uusiotuotteista ja -materiaaleista.

lateral-image-left
Webinaarikuva

Webinaari: Vähähiilinen rakentaminen

Varsinais-Suomen kuntien teknisen sektorin verkkotapaaminen 14.5.2019

lateral-image-right