Vähähiilinen rakentaminen kehittäjäryhmä

Vähähiilisyys ja kiertotalous ovat keskeisiä teemoja tämän päivän ja tulevaisuuden rakentamisessa. Suomessa rakentaminen kattaa noin viidenneksen julkisen sektorin hankinnoista. Kuntien ja kaupunkien investoinneissa rakentamisen ja peruskorjauksen osuus on lähes puolet. Rakentamisen hankinnoissa piilee merkittävä mahdollisuus edistää vähähiilisiä* ja kiertotalousratkaisuja ja tehdä sen avulla kuntien ja alueiden ilmasto- ja resurssitehokkuustavoitteista totta. Vähähiilisestä rakentamisesta voidaan tehdä ”tavallinen tapa toimia” ja ottaa vähähiilisyys keskeiseksi tavoitteeksi rakennusten suunnittelussa ja hankintaprosessissa.

Tapahtunutta

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoiman kehittäjäryhmän toiminta käynnistettiin joulukuussa 2018 pidetyssä tilaisuudessa.  Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla vähähiilisen rakentamisen tavoitteista, kokemuksista ja toteutuneista esimerkeistä sekä pohtia vähähiilisen rakentamisen haasteita yhdessä.

Tulossa

Kehittäjäryhmä jatkaa keskustelua siitä, miten vähähiilistä ja kiertotaloutta edistävää rakentamista voidaan viedä eteenpäin konkreettisissa rakennushankkeissa - miten tavoitteet asetetaan kilpailutukseen tai miten hiilijalanjälkeä arvioidaan? Yhteistyöllä haetaan rakentamisen hankintoihin kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Kehittäjäryhmän toimintasuunnitelma konkretisoituu vuoden 2019 alussa. Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle.

 

*Vähähiilisyys tarkoittaa sitä, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on energiatehokkuuden ja pienempien ympäristövaikutusten lisäksi terveellinen, turvallinen ja toimiva julkinen rakennus, joka soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

 

Yhteyshenkilö