Vähähiilinen rakentaminen kehittäjäryhmä

Vähähiilisyys ja kiertotalous ovat keskeisiä teemoja tämän päivän ja tulevaisuuden rakentamisessa. Suomessa rakentaminen kattaa noin viidenneksen julkisen sektorin hankinnoista. Kuntien ja kaupunkien investoinneissa rakentamisen ja peruskorjauksen osuus on lähes puolet. Rakentamisen hankinnoissa piilee merkittävä mahdollisuus edistää vähähiilisiä* ja kiertotalousratkaisuja ja tehdä sen avulla kuntien ja alueiden ilmasto- ja resurssitehokkuustavoitteista totta. Vähähiilisestä rakentamisesta voidaan tehdä ”tavallinen tapa toimia” ja ottaa vähähiilisyys keskeiseksi tavoitteeksi rakennusten suunnittelussa ja hankintaprosessissa.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoiman ryhmän tavoitteena on 

  • edistää vähähiilistä ja kiertotalouden mukaista rakentamista Suomessa,
  • viedä eteenpäin hankintoja, joissa tuloksena saadaan energiatehokkuuden ja pienempien ympäristövaikutusten lisäksi aikaan terveellinen, turvallinen ja toimiva julkinen rakennus,
  • tuottaa ja jakaa tietoa keskeisimmistä energiatehokkuuteen, hiilijalanjälkeen ja kiertotalouteen vaikuttavista tekijöistä, jotka tulee ottaa huomioon rakennuskohteen hankintaprosessissa.

Tapahtunutta

  • Kehittäjäryhmän toiminta käynnistettiin joulukuussa 2018 pidetyssä tilaisuudessa
    • Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla vähähiilisen rakentamisen tavoitteista, kokemuksista ja toteutuneista esimerkeistä sekä pohtia vähähiilisen rakentamisen haasteita yhdessä.
  • Uusiomateriaalin käytön mahdollisuuksista rakentamisessa ja rakennustuotteissa tehtiin selvitys keväällä 2019. Löydät selvityksen pohjalta tehdyn katsauksen sivun alareunasta sekä täältä.

Tulossa

Kehittäjäryhmä jatkaa keskustelua siitä, miten vähähiilistä ja kiertotaloutta edistävää rakentamista voidaan viedä eteenpäin konkreettisissa rakennushankkeissa - miten tavoitteet asetetaan kilpailutukseen tai miten hiilijalanjälkeä arvioidaan? Yhteistyöllä haetaan rakentamisen hankintoihin kestävyyttä ja vaikuttavuutta. 

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle, jonka löydät sivun alareunasta.

 

*Vähähiilisyys tarkoittaa sitä, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on energiatehokkuuden ja pienempien ympäristövaikutusten lisäksi terveellinen, turvallinen ja toimiva julkinen rakennus, joka soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Kiertotalous hankinnoissa

Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsaus 2019

Esimerkkejä rakentamisen uusiotuotteista ja -materiaaleista.

lateral-image-left
Webinaarikuva

Webinaari: Vähähiilinen rakentaminen

Varsinais-Suomen kuntien teknisen sektorin verkkotapaaminen 14.5.2019
lateral-image-right