Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsaus 2019 julkaistu

Uusiomateriaaleista tehdyt ja vähähiiliset rakennusmateriaalit kerätty yksiin kansiin

Tällä hetkellä markkinoilla olevat kierrätysmateriaaleista valmistetut ns. uusiorakennustuotteet ja niiden valmistajat on koottu noin 50 sivua kattavaan Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsaukseen 2019. Kartoituksen on toimittanut KEINO-konsortioon kuuluva Suomen ympäristökeskus (SYKE). ja sen on tarkoitus olla avuksi mm. rakennushankkeiden suunnittelijoille, rakennushankkeiden päättäjille ja  julkisille hankkijoille.Kiertotalouden rakennusmateriaalien markkinakatsauksen kansikuva

Uusiomateriaalin käyttö rakentamisessa ja rakennustuotteissa on herättänyt paljon mielenkiintoa ja tiedusteluja Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen, KEINOn, suuntaan. "Uusiomateriaalin käytön edistäminen rakentamisessa on kiinnostanut julkisia hankintoja tekeviä mutta tietoa näiden markkinatilanteesta kuitenkaan juuri ole, eikä hankintayksiköillä yksittäin ole ollut mahdollisuutta tehdä kartoitusta", kertoo Katriina Alhola, kestävän tuotannon ja kulutuksen erikoistutkija SYKEstä.

SYKE päätti KEINOn avustuksella vastata tarpeeseen ja laati hankkijoille kartoituksen vuoden 2019 tilanteesta. "Ala näyttää nyt kehittyvän todella nopeasti, joten kartoitus kuvaa vain tämän hetken tilannetta. Se antaa kuitenkin perustavan kuvan siitä, missä tuoteryhmissä uusiomateriaalia sisältäviä tuotteita olisi mahdollisesti tarjolla ja mahdollistaa osin markkinavuoropuhelujen käynnistämisen", esittää kartoituksen laatinut Camilla Sederholm, erityissuunnittelija SYKEstä

Kartoitus sisältää tietoa CE-merkinnästä ja seuraavista rakennusmateriaaleista: eristemateriaalit, rakennuslevyt, vaahtolasimurske, -laatat ja -elementit, metallit, betoni, keraamiset ja lasiset laatat sekä puu.

Katsaus on vapaasti ladattavissa alla.