Energiansäästöä kunnan kiinteistöihin: Poistoilmalämpöpumpun hankinta uimahalliin - Case Kurikan kaupunki

Talon kuva

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Kurikan kaupunki

Hankinnan kohde  
Rakentamisen ja infran hankinta 

Hankinnan arvo
Noin 140 000 euroa

Hankinnan tavoite
Uimahallin poistoilmalämpöpumpun hankinnalla tavoiteltiin energiansäästöä. Uimahallissa oli jo aiemmin lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone, jonka lisäksi asennettiin poistoilmalämpöpumppu (PILP). Poistoilmalämpöpumppu poistaa kosteutta ilmasta ja ottaa lämpöä talteen, joten se on optimi ratkaisu uimahallia ajatellen, koska se vähentää ilmanvaihtokoneen ja allastilan kosteusrasitusta. 

Poistoilmalämpöpumpun avulla talteenotettu energia hyödynnetään tuloilman jälkilämmityksessä ja mahdollinen ylimääräinen energia siirretään allasprosessiin. Poistoilmalämpöpumppu toimii ympäri vuoden hyvällä hyötysuhteella.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat

  • Tilaaja: Kurikan kaupunki 
  • Suunnittelu: Sweco Finland Oy 
  • Toteutus: Nevera Oy  
  • Rakennusautomaatio: Ouman Oy 
  • Järjestelmän muutostyöt: R&P Peltiverstas Oy 
  • Energiatuki: Business Finland 

Hankinnan taustaa
Kurikan kaupunki on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen. Seurantajaksolla 2014–2025 kaupungin tavoitteena on vähentää energiankulutusta jopa 10,5 % vuoden 2015 tasoon nähden. Yleensä kaupungin kiinteistöjen energiansäästöinvestoinnit toteutetaan osana rakennusten peruskorjaustoimenpiteitä. Poistoilmalämpöpumpun hankintaan Business Finland myönsi 20 % energiatuen.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu 
Suunnittelutoimistojen kanssa keskusteltiin saatavilla olevista ratkaisuista. 

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 
Hankinta toteutettiin suunnitelman mukaisesti, ja valintaperusteena oli halvin hinta. 

Sopimusehdot 
Hankinta toteutettiin pienurakkasopimuksella.

Katso tästä Kurikan kaupungin lomake- ja sopimuspohjat 

Mahdolliset haasteet 
Ensimmäisessä suunnitelmassa oli kalliita venttiilejä, mutta tähän haettiin kustannustehokkaampi ratkaisu järjestelmän toimintatapaa hieman muuttaen.

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset
Poistoilmalämpöpumpun hankinnan myötä rakennuksen energiatehokkuus parani ja kosteusrasitus ilmanvaihtokoneelle ja allasalueelle väheni. Hankinnan ensisijainen tavoite oli energiansäästö uuden järjestelmän avulla, mikä vähentää rakennuksen ostoenergian tarvetta.

Järjestelmä otettiin käyttöön 22.10.2020. Seurantajaksolla 22.10.2020 – 10.11.2020 energiaa oli otettu talteen 25,41 MWh. Sähkönkulutus oli 7,326 MWh ja  seurantajaksolla COP-arvo 4,5. COP-arvo ilmoittaa laitteen hyötysuhteen, eli miten tehokkaasti kulutettu sähköenergia voidaan muuttaa lämpöenergiaksi.

Hankinnan toteutuksessa ei ilmennyt ongelmia. Rakennusautomaatiojärjestelmän avulla seurataan laitteiston toimintaa ja energiamittauksia.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet
Uimahallissa on toteutettu aiemmin suihkuvesien lämmöntalteenotto. Seuraavaksi energiatehokkuuden parantumista haetaan uimahallissa Led-valaistuksen avulla.  

Hankkijan kommentti
Energiansäästöinvestoinnin laskennallinen takaisinmaksuaika huomioiden energiatuki on 4,9 vuotta. ”Paljon on energiaa mennyt aiemmin harakoille” tuumaili Kurikan talotekniikkainsinööri Jouko Mannila. 

Keinot kiertoon 
Suomessa on rakennuskantaa, jossa energiansäästöä voidaan hakea kyseisen tekniikan avulla.

Lisätietoja

Talotekniikkainsinööri Jouko Mannila
jouko.mannila@kurikka.fi

tags