Alustat ja apit haltuun hankinnoilla -kehitysiltapäivä

yhteistyötä

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Tapahtumakaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Team Finland -talo

Kehitysiltapäivässä etsitään ratkaisuja ja keskustellaan erilaisista vaihtoehdoista, miten julkinen sektori voi rakentaa ja hyödyntää alustoja sekä kehittää niitä yhdessä.

Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa datan ja rajapintojen omistajuudesta, tietomalleista, turvallisuudesta, vastuista ja roolituksesta sekä alustatalousstrategian ja -tiekartan laatimisesta.

Lisäksi kuullaan vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten API- ja alustahankinnat eroavat muista hankinnoista?
  • Mitkä ovat hankinnan vaiheet?