Enemmän kuin allianssi, enemmän kuin pyöräily – Case Vaasan kaupunki

Pyörä

TAUSTATIEDOT 

Hankintaorganisaatio
Vaasan kaupunki, kuntatekniikka

Hankinnan kohde
Vaasaan toteutetaan ja ylläpidetään 50 kilometrin laatukäytäväverkosto oheispalveluineen, mikä innostaa pyöräilemään ympäri vuoden.

Hankinnan arvo
N. 30-50 milj. €. Vaiheittain laajeneva ja syventyvä allianssi.

Hankinnan tavoite
Asukaslähtöisyys: Vaasan toteutetaan ja ylläpidetään 50 kilometrin laatukäytäväverkosto oheispalveluineen, joka innostaa pyöräilemään ympäri vuoden. Pyöräily koetaan helppona, nopeana ja turvallisena kulkumuotona ikää katsomatta.

Hiilineutraalisuus: Autamme Vaasan kaupunkia pääsemään hiilineutraaliksi vuosikymmenen loppuun mennessä kasvattamalla pyöräilyn kulkumuoto-osuutta ja siten vähentämällä liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Vaikutukset on mitattavissa.

Yhteistyö: Pyöräilyä edistetään pitkäaikaisella kumppanuudella tehden hyvää yhteistyötä myös sidosryhmien kanssa. Viestintä on laadukasta.

Innovatiivisuus: Kehitämme uuden yhteistoiminnallisen mallin sekä edistämme innovaatioiden tekemistä, käyttöönottoa ja tuotteistamista. Digitalisaatio on sisäänrakennettuna.

Arvoa rahalle: Pyrimme tuottamaan vastinetta rahalle niin määrällisten kuin laadullistenkin tavoitteiden osalta. Toimintamalli kehittyy jatkuvasti. 

Hankinnan taustaa
Vaasalaisista noin 80% asuu pyöräilyetäisyydellä (alle 5 km) keskustasta. Työmatkojen keskipituus on 4,3 km ja opiskelu- ja koulumatkojen keskipituus on 3,2 km. Liikenne on kohta Vaasan kaupungin suurin päästölähde ja pyöräilyä edistämälla tuetaan myös paikallistaloutta.

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  
Hankinnasta järjestettiin markkinainfo, jonka tavoitteena oli saada alan toimijoilta yleisiä näkemyksiä allianssimallin soveltamisesta pyöräilyn kokonaisvaltaiseen edistämiseen liittyen sekä allianssin muodostamiseen että sen kehitys- ja toteutusvaiheiden toteuttamisen vaihtoehdoista, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sopimusehdot 
Kyseessä on vaiheittain laajeneva ja syventyvä allianssi ja taustalla on yhteinen allianssisopimus.

Yhteyshenkilö
Kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi, Vaasan kaupunki, +358408311550. jukka.talvi@vaasa.fi

 

Vaasan kaupunkin pyöräilyallianssihanketta käsiteltiin myös KEINOn verkkosivujen uutisessa maaliskuussa 2023.

Lue lisää Vaasan pyöräilyallianssin hankinnasta

tags