Innovatiivisia edtech-välineitä Espooseen

espoo

Jatkuvan teknologisen murroksen ajassa tarvitsemme uutta osaamista, ei pelkästään passiivisina teknologian hyödyntäjinä ja kuluttajina, vaan aktiivisina  tekijöinä ja uuden luojina. Teknologia läpäisee sekä arjen, vapaa-ajan, koulun että työelämän nyt ja tulevaisuudessa. Sivistystoimen palveluyksiköt ovat avainasemassa, kun kasvatetaan tulevaisuuden teknologiaosaajia aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Jotta uusia osaajia voi syntyä, meidän on pystyttävä tarjoamaan oppijoille ajantasaisia työkaluja ja välineitä.

Tällä hetkellä kouluissa, kirjastoissa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotoimessa on hyvin vaihteleva edtech-laitevalikoima. Osassa yksiköitä on jo nyt monipuolisesti välineitä, kuten Beebotteja, Bluebotteja, Lego WeDoita, Lego EV3 / NXT-robotteja, Robboja, Micro:bitejä, Arduinoja, Cirquit Playgroundejä ja 3D-tulostimia. Vaikka laitteita löytyisi, haasteita niiden hyödyntämiseen voi aiheuttaa myös käyttöönottovaiheen perehdytyksen puutteellisuus.  

Huom! Kilpailun aikataulun löydät sivun alareunasta!

Innovaatiohaaste

Pystytkö tarjoamaan Espoon sivistystoimelle uusia välineitä, työkaluja ja tekniikoita tukemaan ohjelmoinnillista ajattelua, teknologista osaamista ja tulevaisuuden taitoja varhaiskasvatuksesta lukioon, formaalista opetuksesta vapaa-ajan toimintoihin?

Toivottuja ratkaisuesimerkkejä

 • ohjelmointia opettavat työkalut
 • laitteistojen rakentamista opettavat ratkaisut
 • ohjelmoitavat robotit, automatiikka, sensorit, rakennussarjat, XR-teknologia
 • uudet teknologiat, kuten 3D-tulostimet, laser-, vinyylileikkurit ja muut vastaavat
 • toimijuutta (aktiivisuutta, intentionaalisuutta, osallisuutta, vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksia) edistävät työkalut ja tarvikkeet mm. maker-tekemiseen
 • eri kasvatusyksiköiden erityispiirteet huomioivat välineet: varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio, nuorisotyö, kirjasto, aikuiskoulutus.
 • eri käyttökontekstit huomioivat välineet: arki, vapaa-aika, koulu ja työ.

Rajoitukset 

 • Tiimissä tulee olla suomenkielistä osaamista
 • Tiimin tulisi pystyä toimittamaan ratkaisunsa n. 1 kk tilauksesta.
 • Emme hae edtech-koulutuspalveluita emmekä opetuksen/oppimisen ohjelmistojärjestelmiä. Perehdytys laitteisiin voi kuulua osana ehdotusta.
   

Taustatietoja 

Innovaatiokilpailun päätteeksi tehtävän hankinnan avulla turvataan lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä kokeilemaan ja käyttämään monipuolisia teknologioita ja tuottaa itse innovaatioita ja keksintöjä. 

Ha