Tulosperusteinen rahoitussopimus/hankinta

Maahanmuuttajien työllistäminen - Case TEM

Palikoita osoittamassa suuntaa

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Työ- ja elinkeinoministeriö

Hankinnan kohde
Maahanmuuttajien työllistyminen

Hankinnan vaikutus
Tavoitteena on työllistää 2 500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana (2017-2019) ja auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Onnistuessaan hanke tuottaa valtiolle 28 miljoonan euron säästöt vuoden 2023 loppuun mennessä ja auttaa maahanmuuttajia integroitumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Taustaa
Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama kokeilu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. Siinä hyödynnetään tulosperusteista rahoitussopimusta (SIB). Varat toimintaan kerätään sijoittajilta, jotka kantavat myös hankkeen taloudellisen riskin. Valtio maksaa vain tuloksista eli julkiselle sektorille kertyneestä säästöstä.

Hankinnan tavoite

 • Työllistää 2 500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana ja auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa.
 • Auttaa koulutuksen ja työllistymisen kautta maahanmuuttajia integroitumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat (tilaajan puolelta)
Työ- ja elinkeinoministeriö, Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-tiimi, Hansel Oy

HANKINTAPROSESSI

Markkinavuoropuhelu

 • Työ- ja elinkeinoministeriö kilpailutti SIB-hankkeen hallinnoijaksi Epiqus Oy:n. Sen tehtävänä on valitsemiensa palveluntuottajien kanssa etsiä työpaikat, kouluttaa maahanmuuttajat ja kerätä rahoitus toiminnalle. TE-toimisto ohjaa asiakkaat kokeiluun.

Sopimusehdot

 • Maahanmuuttajien työllistymiselle on asetettu mitattavat tulostavoitteet, joita seurataan tarkoin.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa vain tuloksista – eli siitä, jos maahanmuuttaja työllistyy.
   

Hyödyt/Tulokset

Maahanmuuttajien nopea työllistäminen säästää valtion työmarkkinatukea ja kotoutumiskoulutuksen kustannuksia ja kasvattaa verokertymää. Jos SIB-hankkeen tavoitteet saavutetaan, ministeriö maksaa osan kertyvistä säästöistä SIB-rahastoon, josta sijoittajille palautetaan heidän pääomansa ja sille maksetaan kohtuullinen tuotto. Työnantajat saavat osaavaa työvoimaa ja maahanmuuttajat integroituvat osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Asiakkaan kommentti /Opittua

Uuden Suomen haastattelussa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson arvioi, että tällainen rahoitusmalli sopii erinomaisesti erilaisiin pilottihankkeisiin. Työministeri Jari Lindström (sin.) puolestaan kertoo, että tavoitteena on syksyn aikana käynnistää saman mallin pohjalle uusi hanke pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Lue juttu täältä

Keinot kiertoon

Tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB) sopii palveluhankinnan tekemiseen, jossa tarkoituksena on hankkia vaikutuksia suoritteiden sijaan. Yksityisen pääoman hyödyntäminen mahdollistaa etupainotteiset investoinnit hyvinvointiin eli edistävän ja ehkäisevän toiminnan. Tällä hetkellä Suomessa on Kotouttamisen SIB-hankkeen ohella käynnissä SIB-hankkeet, joiden tavoitteet liittyvät työhyvinvointiin julkisella sektorilla sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin. Valmisteluvaiheessa on mm. ympäristöaiheinen hanke. 

 
 

FAKTALAATIKKO

 • hankinnan kohteena vaikutukset suoritteiden sijaan
 • hankkija maksaa vain saavutetuista tuloksista
 • yksityisen pääoman hyödyntäminen mahdollistaa etupainotteisen investoinnin
 • tuloksesta maksaminen varmistaa palveluntuottajien yhteistoiminnan ja estää osaoptimoinnin
 •  

tags