Julkisten hankintojen mittaamisen infrastruktuurin kuvauksen tarkoituksena on selventää, mistä eri tietolähteistä saadaan tietoa hankintojen kestävyydestä ja innovatiivisuudesta, ja millaisin menetelmin tietoa voidaan kerätä ja hyödyntää. KEINO kokosi yhteen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen mittaamisessa ja arvioinnissa käytettäviä tietolähteitä ja työkaluja.

Strateginen johtaminen

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen mittaamisella selvitetään, kuinka suuri osa tehdyistä hankinnoista on kestäviä ja/tai innovatiivisia. Mittaamisen tietolähteiden ja menetelmien kehittyminen mahdollistaa yhä paremmin sen arvioimisen, millaisia vaikutuksia tehdyillä hankinnoilla on sekä