Hyvinvointialueiden hankinnat -opas

palikat, joissa kuvia

Terveydenhuollon hankintojen erityispiirteenä on ensiarvoisen tärkeät vaatimukset potilasturvallisuuden varmistamiseksi, korkea hygienian turvaamiseksi ja toimintavarmuuden takaamiseksi. Näiden lisäksi on tärkeä huomioida, että hankintoihin liittyy merkittäviä kestävyyden ja vastuullisuuden riskejä mutta myös mahdollisuuksia.

Hyvinvointialueiden hankinnat -oppaaseen on koottu taustatietoa terveydenhuoltosektorin merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä sosiaalisesta vastuullisuudesta ja laadittu suuntaviivoja sosiaali- ja terveyssektorin vastuullisten hankintojen suunnitteluun.

Opas on laadittu yhteistyössä sairaanhoitopiirien (2020 – 2022) ja KEINOn (kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen) kanssa.

 

Hyvinvointialueiden hankinnat -opas

tags