Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen urakkahankinnoista kootut opit julkaistiin raporttina

Maa-alueen kunnostus

Pilaantuneiden maiden kunnostus vaatii merkittäviä resursseja erityisesti kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta. Suurin osa kohteista kunnostetaan kaivamalla pilaantunut maa-aines ja tuomalla puhdasta maata tilalle. Tämä lisää luonnonvarojen käyttöä, maamassojen kuljetusta, päästöjä ympäristöön ja kustannuksia. Kestävillä ja innovatiivisilla kunnostusmenetelmillä voitaisiin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti vähentää neitseellisen maa-aineksen ottotarvetta ja edistää turvallista maa-ainesten kierrättämistä.

KEINO-osaamiskeskuksen kokoama pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) -kehittäjäryhmä pohti vuosien 2018-2020 aikana keinoja kestävyyden huomioimiseen kunnostushankkeissa kuuden eri urakkahankintakohteen kautta. Ryhmän työstä syntyneet opit ja niiden hyödyntäminen case-kohteissa on kuvattu SYKE:n julkaisemassa raportissa: 

Kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksessa -raportti

Raportista löytyvät esimerkit on myös kuvattu hankintakeinosivustolla:

  1. Öljyllä pilaantuneiden alueiden in situ -kunnostusten hankinta - Case JASKA-hanke
  2. Maakäytön suunnittelun hyöty maaperän kunnostushankinnassa - Case Helsingin kaupunki
  3. Haastavasti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostus – Case Puolustushallinnon rakennuslaitos
  4. Liuotinaineilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistuksen hankinta – Case Romu-Major, Mäntsälän kunta
  5. Maaperätutkimuksen ja kunnostuksen urakkahankinta - Case Oulu
  6. Kiertotalous urakkahankinnassa: kadut, vesihuoltoverkosto ja viheralueet - Case Porvoo

Lisätietoa

Kestävyysnäkökulmat huomioitava nykyistä vahvemmin pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksissa -SYKEn uutinen

erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 065, katriina.alhola@syke.fi

yhdyskuntasuunnittelija Enni Flykt, Porvoon kaupunki, puh. 040 766 6760, enni.flykt@porvoo.fi
 

tags