Päästöttömät työmaat green deal -työmaakonsepti on julkaistu

Päästöttömät työmaat

Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikkien sopimuksen allekirjoittaneiden hankintayksiköiden työmaat ovat fossiilivapaita. Juuri julkaistu Päästöttömien työmaiden green deal -konsepti tukee sopimuksen toimeenpanoa, mutta soveltuu myös muiden toimijoiden käyttöön.

Päästöttömän työmaan -konsepti on yleiskuvaus periaatteista ja toimintatavoista, joilla pyritään vähentämään työmaiden päästöjä. Konsepti tähtää työmaiden hiilidioksidipäästöjen, haitallisten pakokaasupäästöjen sekä melun vähentämiseen. Konsepti ei käsittele esimerkiksi rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä tai rakentamisen elinkaaripäästöjä. Konseptissa määriteltyjen päästöjen ohella suositellaan huomion kiinnittämistä etenkin pölyämisen vähentämiseen. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi vaatimalla urakoitsijalta pölynhallintasuunnitelma.

Päästöttömien työmaiden -konseptia voidaan käyttää soveltuvin osin seuraavissa hankintayksiköiden omissa ja sen kilpailuttamilla työmailla ja urakoissa: Omat kunnossapidon työt, omat rakentamisen työt (infra ja talonrakentaminen), kilpailutetut kunnossapidon työt ja urakat.

Tutustu Päästöttömän työmaat -konseptiin
 

Jos olet kiinnostunut liittämään kuntasi green deal -sopimukseen, ole yhteydessä asiantuntijoihimme.

Lue lisää Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksesta

tags