Yhteiskehittämisen työpaja hyvinvointialueiden hankintojen johtamisen kehittämiseen

kehitys

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams
Tapahtuman järjestäjä
KEINO

KEINO-osaamiskeskus järjestää yhteiskehittämisen työpajan hyvinvointialueiden valmistelijoille, joiden tehtäviin kuuluvat hankintatoimen perustaminen, toimittajayhteistyön tai tietyn hankintakategorian vastuu tai tulevan hyvinvointialueen vastuullisuus/kestävän kehityksen valmistelu.

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteyksillä 16.11.2022 klo 9 – 11.

Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään ennakolta tutustuttavaksi luonnos hyvinvointialueiden kevennetystä KEINO-akatemiasta. Tilaisuuden tarkoitus on kerätä hyvinvointialueiden valmistelijoilta ja vastuuhenkilöiltä tarpeita ja ehdotuksia akatemian jatkosuunnittelua varten. Tuloksien pohjalta päivitetään luonnosta, jota on mahdollisuus kommentoida vielä toiseen kertaan maaliskuussa 2023 järjestettävässä tilaisuudessa tai kirjallisesti.

Hyvinvointialueiden kevyt kehittämisohjelma vahvistaa organisaation kykyä luoda jalkautettava hankintojen strategia, toteuttaa tiedolla johtamista sekä tunnistaa ja kehittää hankintojen mahdollisuuksia edistää vaikuttavuustavoitteita.

Hankintojen johtamisen kehittämisen perusteet luovat perustan, jonka päälle on mahdollista rakentaa:

  • Kategoriastrategiaa ml. vastuullisuustavoitteet
  • Strategian toimeenpanon johtaminen
  • Hankinnat strategian työkaluna osaamisen kehittäminen (markkinavuoropuhelut, yritysyhteistyö, elinvoima, eri ammattikuntien välisen yhteistyön kehittäminen)