Johda vähähiilisiä hankintoja suunnitelmallisesti -webinaari

vesipisara jos CO2merkki

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams

Tule kuulemaan vähähiilisten hankintojen toimintamallista, vähähiilisyyspotentiaalista, hankintojen tiedolla johtamisesta sekä siitä, kuinka vähähiilisyystavoitteet voidaan huomioida osana talousjohtamista.  

Suomessa julkisia hankintoja tehdään noin 47 miljardilla eurolla vuosittain, joten hankintojen päästöjen vähentämisellä on suuri merkitys kansallisiin hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisessä.  Vähähiilisyystavoitteisiin pyritään esimerkiksi kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, sekä kiinnittämällä huomioita organisaation johtamisen ja toimeenpanon kriittisiin tekijöihin.

Hankintayksikön tulee tietää, missä tuoteryhmissä suurimmat vaikuttamisen paikat hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat, nostaa vähähiiliset hankinnat organisaation strategiseksi tavoitteeksi ja luoda toimintamalli niiden edistämiseksi.

Tilaisuus on KEINO-osaamiskeskuksen Vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemian aloitustilaisuus, mutta se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus sopii sinulle, jos olet esimerkiksi kunnan, kuntayhtymän, valtion viraston tai laitosten, hyvinvointialueen tai seurakunnan hankintoihin osallistuva henkilö, kuten hankkija,  hankintapäällikkö, talouspäällikkö tms., substanssiyksikön tai toimialan edustaja, hankinta-asiantuntija, kestävyys ja vastuullisuusasiantuntija tai kehittämis- tai taloussuunnittelusta vastaava henkilö.

OHJELMA

Klo   

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa
Jenni Rovio, Motiva Oy

Keynote: Teknologiateollisuuden vähähiilisyystiekartta 2035
Annukka Saari, Teknologiateollisuus ry              

Vähähiilisyys hankinnoissa ja päästövähennyspotentiaali
Katriina Alhola & Sara-Tuuli Siiskonen, SYKE

Vähähiiliset hankinnat osana talousjohtamista
Tiia Merenheimo, Motiva Oy

Hankintojen tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus
Kati Ahola, Hansel Oy

Vähähiiliset hankinnat onnistuvat yhteistyöllä
Jenni Rovio, Motiva Oy

Päätössanat

10.50 Kaikille yhteinen osuus päättyy
  Tilaisuus jatkuu tämän jälkeen vain Vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemiassa mukana oleville organisaatioille tarkoitetulla osiolla.

Vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemian hakuaika päättyi elokuussa ja osallistujat valitaan hakemusten perusteella syyskuun puolessa välissä. Tiedot valituista julkaistaan kaikille tämän jälkeen. Akatemian tavoitteena on auttaa osallistujaorganisaatioita tekemään hankintojen johtamisen toimintamalli ja kategoriakohtaiset toteuttamissuunnitelmat vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka kytkeytyy ilmasto- ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen. Akatemian puitteissa järjestetään kaksi työpajaa sekä niihin liittyvät sparraukset. Organisaatiot saavat koko ohjelman ajan tukea KEINOn kummeilta sekä tietoa vierailevilta asiantuntijoilta. Lue lisää aiheesta