Kerro EU:lle mielipiteesi hankintayhteistyöstä ja KEINOsta

Nyt suomalaisilla hankintojen kanssa työtä tekevillä henkilöillä on tilaisuus kertoa kokemuksensa hankintayhteistyöstä sekä KEINOsta Euroopan Unionille.  EU:n Urban Agenda eli kaupunkityöohjelmassa* on tällä hetkellä käynnissä kysely, jolla kartoitetaan parhaita käytänteitä hankintojen strategisen johtamisen käsikirjaan sekä näkemyksiä hankintayhteistyöstä ja paikallisista osaamiskeskuksista.

Vastaamalla lyhyeen englanninkieliseen kyselyyn olet mukana vaikuttamassa eurooppalaiseen, hankintoja koskevaan yhteistyöhön.

Voit vastata kyselyyn 29.03.2019 mennessä täällä.

 

*EU:n kaupunkeja koskeva toimintaohjelma eli nk. kaupunkiagendan avulla pyritään vastaamaan kaupunkien kohtaamiin haasteisiin ja helpottamaan EU-rahoituksen saatavuutta ja yhdistelemistä sekä parantamaan kaupunkien kehittämiseen liittyvää tietopohjaa ja kokemustenvaihtoa.

Keskeisellä sijalla kaupunkiagendassa on 13:n yhteistyökumppanuushankkeen kehittäminen. Kumppanuuden tavoitteena on, että EU-maat, EU-elimet sekä kansalaisjärjestöjen ja liikeyritysten kaltaiset tahot voivat tehdä tasavertaista yhteistyötä urbaanien alueiden kehityksen hyväksi. Keskeiset teemat yhteiselle kehittämistyölle ovat:

 1. Maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen.
 2. Ilmanlaatu.
 3. Kaupunkiköyhyys.
 4. Asuminen.
 5. Kiertotalous.
 6. Työpaikat ja osaaminen paikallistaloudessa.
 7. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (ml. vihreät infrastruktuuriratkaisut).
 8. Energiamuutos.
 9. Kestävä maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut.
 10. Kaupunkiliikkuvuus.
 11. Digitaalinen muutos.
 12. Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat
 13. Kapunkitilojen turvallisuus