Hankinnassa on käytetty työllistämisehtoa, jolla pyritään esimerkiksi osatyökykyisten työmahdollisuuksien lisäämiseen.

Sosiaalinen kestävyys voi näkyä hankinnoissa eri tavoin. Kotimaisissa palveluhankinnoissa kyse voi olla osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä ja työelämän perusoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Rakennusurakoissa taas voi korostua rakennuksen esteettömyyteen ja erilaisten