Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Innovaatiokumppanuus itseohjautuvan linja-autojärjestelmän kehittämiseksi - Case Helsingin kaupunki

kaupunkikuvaa Helsingistä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Helsingin kaupunki

Hankinnan kohde
Helsingin kaupungin julkinen liikenne

Hankinnan arvo
5 500 000 euroa

Hankinnan tavoite
Itseohjautuvien linja-autojen käyttöönottoa edistävän tutkimus- ja kehitystyön aikaansaaminen. 

Hankinnan taustaa
Helsingin kaupunki pyrkii tekemään julkisesta liikenteestä yksityisautoilua houkuttelevamman vaihtoehdon. Automaattisesti ohjautuvien bussien katsotaan helpottavan julkisen liikenteen sujuvuutta. Monessa maassa on jo testattu itseohjautuvia linja-autoja liikenteessä, mutta busseja systemaattisesti hallinnoivaa järjestelmää ei ole vielä kehitetty. Helsingin kaupunki osallistui FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Systems)-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on hankkia itseohjautuvien linja-autojen käyttöönoton mahdollistavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tämä tarkoittaa käytännössä tarkoitukseen soveltuvien ohjelmistojen, hallinnointijärjestelmien, laitteistojen ja palveluiden kehittämistä sekä sovittamista yhteen.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat
Projektin koordinoinnista vastaa Forum Virium Helsinki. Suomen lisäksi FABULOS-hankkeeseen osallistuu partnereita Alankomaista, Kreikasta, Virosta, norjasta ja Portugalista.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu
FABULOS-hanke käynnisti vuonna 2018 avoimen markkinavuoropuhelun kuullakseen älyliikenteeseen erikoistuneilta ja muilta alan asiantuntijoilta markkinoiden nykytilanteesta ja itseohjautuvien linja-autojen kehityksen tulevaisuudesta. Samana vuonna FABULOS julkaisi kansainvälisen esikaupallisen tarjouspyynnön houkutellakseen johtavia älyliikenteen ja teknologian alojen yrityksiä osallistumaan kilpailutukseen. Pystyäkseen tarjoamaan kokonaisratkaisua itseohjautuvan linja-autolinjan operoimiseksi ja pilotoimiseksi vuonna 2020 kilpailutukseen osallistuvien yritysten tuli muodostaa konsortioita.

Tarjousten jättämisen jälkeen käynnistyi kolmivaiheinen esikaupallinen hankintaprosessi, joka päättyi syyskuussa 2020. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin tarjottujen teknologiaratkaisujen soveltuvuutta. Toisessa vaiheessa lupaavimmista ideoista kehitettyjä prototyyppejä testattiin laboratorio-olosuhteissa. Kolmannessa vaiheessa lopputuotteiden soveltuvuus varmistettiin testaamalla niitä oikeassa liikenteessä. Helsingissä itseohjautuvia linja-autoja testattiin Pasilan ja Kalasataman välisellä alueella.

Lisätietoja:

Forum Virium Helsingin verkkosivut

FABULOS-projektin verkkosivut

tags