TKI-hankintapolku

Hankintaopas tutkimus-, kehittämis ja innovaatiohankkeille

Hankintaopas tutkimus-, kehittämis ja innovaatiohankkeille

KEINO-osaamiskeskuksen tehtävä on tukea ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämisessä. Osaamiskeskus julkaisi syksyllä 2023 julkisille hankijoille oppaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankinnoista.

Oppaan tavoitteena on luoda TKI-hankintapolkuja, jotka helpottavat julkisen rahoituksen hankkeissa toimivia hankeammattilaisia. Siinä käsitellään muun muassa kysymyksiä, miten julkiset hankinnat liitetään onnistuneesti kehittämishankkeisiin sekä mitä asioita tulee ottaa huomioon ja missä vaiheessa. Opas esittelee esimerkkejä, joissa on käytetty erilaisia TKI-hankintapolkuja.

TKI-hankintapolkuopas on ensimmäinen laatuaan. Opasta on tarkoitus kehittää siitä saatujen kommenttien perusteella.

tags