Varsinaissuomalaiset kunnat ryhtyneet yhteistyöhön puhtaiden ajoneuvohankintojen edistämiseksi

kuvituskuva

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä (Clean vehicle directive, CVD). Direktiivin tarkoituksena on kasvattaa nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää Euroopan unionissa, jotta ajoneuvokannan uusiutuminen vähäpäästöisemmäksi toteutuisi myös kuluttajamarkkinoilla. Direktiivi edellyttää puhtaille ajoneuvoille vähimmäisosuuksia muun muassa ajoneuvohankinnoissa, monissa kuntien palveluhankinnoissa, kuten joukkoliikenteen, koululaiskuljetusten, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetusten sekä ryhmien tilauskuljetusten hankinnoissa. 

Direktiivin myötä jäsenvaltioille, ja näin ollen myös kunnille, tulee sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa 8/2021 alkaen.  Kansallinen lainsäädäntö on vielä valmisteilla, joten lopullista varmuutta direktiivin kohdentamisesta tai mahdollisista poikkeuksista ei ole. Selvää on kuitenkin jo nyt, että muutos tulee näkymään kuntien tarjouspyynnöissä. Toistaiseksi epävarmaa on, mikä on yrityskentän valmius vastata direktiivin vaatimuksiin.

-    Varsinais-Suomessa joukko kuntia on kevään aikana ryhtynyt yhteistyöhön ennakoidakseen direktiivin tulevia velvoitteita. Vuoropuhelua markkinoiden kanssa käydään nyt ennakoivasti, jotta yhdessä ymmärretään, mitä direktiivin toimeenpano käytännössä tarkoittaa paikallisella tasolla, kertoo Varsinais-Suomen KEINO-muutosagentti Riikka Leskinen, joka on auttanut kuntien yhteistyön edistämisessä.

Seitsemän kuntaa (Turku, Salo, Naantali, Parainen, Lieto, Paimio ja Somero) ovat yhdessä julkaisseet tietopyynnön selvittääkseen yritysten tarpeita esimerkiksi latausverkoston, kaluston uusiutumisen edellytysten sekä mahdollisen aikataulun osalta. Lisäksi halutaan kuulla, mitkä yritysten mielestä ovat keskeisimpiä kysymyksiä uudistukseen liittyen Varsinais-Suomessa.

-    Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoiden valmiutta vastata puhtaiden ajoneuvojen direktiivin vaatimuksiin julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa 8/2021 alkaen. Lisäksi olemme koonneet yhteen niitä tulevien vuosien hankintoja, joita direktiivi koskee. Tavoitteena on valmistautua tulevien vuosien hankintoihin ja saada kattavasti tietoa markkinoiden tilanteesta, Riikka Leskinen korostaa.

Yhteinen markkinavuoropuhelutilaisuus kunnille ja yrityksille järjestetään 2.9.2020. Tilaisuudessa kuullaan sekä kuntien, että yritysten puheenvuoroja sekä ajankohtainen katsaus kansallisen lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus käydä keskustelua tietopyynnössä esiin nousseiden kysymysten pohjalta. Tietopyyntö löytyy kanavalta hankintailmoitukset.fi.

Yhteistyö puhtaiden ajoneuvohankintojen edistämiseksi on osa KEINO-osaamiskeskuksen Vähäpäästöisten liikenteen hankinnat -kehittäjäryhmän toimintaa. Ryhmä on avoin kaikille hankintayksiköille sijainnista riippumatta.

Lisätietoja CVD-direktiivin valmistelusta Suomessa

 

tags