Innovaatioakatemia käynnistyy kolmatta kertaa

Innovatio-akatemia III 2023-2024

Innovaatioakatemia on KEINO-osaamiskeskuksen valmennusohjelma, joka tukee julkisorganisaatioita hankintojen innovaatiopotentiaalin tunnistamisessa ja johtamisessa.

Nyt kolmatta kertaa toteutettavaan Innovaatioakatemiaan on valittu neljä organisaatiota: 

  • Espoon kaupunki
  • Forum Virium Helsinki Oy
  • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
  • Vantaan kaupunki

Innovaatioakatemiaan osallistuvat organisaatiot haluavat löytää ratkaisuja uudistumistarpeisiin, jotka liittyvät kokeilujen edistämiseen innovatiivisina hankintoina, etenemismalleihin piloteista käyttöönottoon, haastemuotoisen kehitystoiminnan kehittämiseen sekä digikyvykkyyksien kehittämiseen.

”Osallistujien tavoitteet täydentävät erinomaisesti toisiaan, joten myös organisaatioiden väliselle vertaiskehittämiselle tarjoutuu hyvät mahdollisuudet”, toteaa ohjelman koordinaattori, erikoistutkija Ville Valovirta Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä.

Marraskuussa käynnistyvässä Innovaatioakatemiassa organisaatiot laativat toimenpidesuunnitelmat innovatiivisille hankinnoille ja suunnittelevat siihen liittyvän kehittämispilotin. Kukin organisaatio saa sparrausta Keinon asiantuntijoilta.

“Innovaatioakatemian tavoitteena on parantaa osallistujaorganisaatioiden valmiuksia saavuttaa strategisia tavoitteitaan uusiin ratkaisuihin kohdistuvien julkisten hankintojen avulla. Innovaatioakatemia tarjoaa hankintayksiköille Keino-osaamiskeskuksen monialaisen asiantuntemuksen”, kertoo yksi Innovaatioakatemian koordinaattoreista, Hanselin kehityspäällikkö Pekka Alahuhta

Innovaatioakatemian ohjelmasivu

tags