Julkinen sektori tarvitsee yrityksiä kumppaneiksi

yhteistyö

Julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli julkisen sektorin uudistamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Fiksusti tehdyillä hankinnoilla voidaan luoda kysyntää ja siten ohjata markkinoita kohti suurempaa positiivista sosiaalista vaikuttavuutta ja pienempää negatiivista ympäristövaikutusta. Julkiset hankinnat ovat yksi ohjauskeino, kun halutaan edistää kestävän kehityksen strategia- ja politiikkatavoitteita.  

Julkinen sektori tarvitsee yrityksiä kumppaneiksi. Yritykset tuottavat ja toteuttavat tarvittavia palveluita, tuotteita ja ratkaisuja, joilla on parhaimmassa tapauksessa parannettu ympäristön tilaa ja luotu uudenlaisia ratkaisuja, jotka vastaavat yhteiskunnan isoihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen, sekä edistävät teknologista kehitystä ja digitalisaatiota.  

Kansallinen hankintastrategia tulee linjamaan kahdeksan keskeistä strategista tahtotilaa julkisten hankintojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Strategia julkaistaan syksyllä 2020. Nämä kunta- ja valtiosektorin kanssa yhteisesti asetetut tavoitteet ja toimenpiteet sisältävät vahvasti myös ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden sekä innovaatioiden edistämisen. Nyt on tärkeää luoda edellytykset näiden tavoitteiden edistämiselle ja toimenpiteiden toteuttamiselle. Se tarkoittaa erityisesti osaamisen kehittämistä ja yhteistyön lisäämistä yritysten kanssa.  

Hyvien hankintojen tekemiseen tarvitaan ennakoivaa yhteistyötä eli vuoropuhelua hankintayksiköiden ja yritysten välillä. Vuoropuhelussa kumpikin osapuoli saa arvokasta tietoa toiselta ja ehtii reagoida niihin valmistautuessaan kilpailutukseen, joko tarjoajana tai tarjouspyynnön tekijänä. Riittävän ajoissa toteutettu vuoropuhelu antaa paremmat lähtökohdat onnistuneeseen hankintaan ja estää osaltaan kustannusten ennakoimatonta kasvua KEINO-kehittäjäryhmät ovat hankkijoiden kehittämisalustoja, joiden tarkoituksena on saada hankintayksiköiden tarpeet ja yritysten ratkaisut kohtaamaan. Aktiivisesti toimivia kehittäjäryhmiä ovat mm. vähäpäästöisen liikenteen, sairaanhoitopiirien hankintojen vastuullisuuden kehittämisessä sekä vähähiilisessä rakentamisessa.  

Erityisesti poikkeusolojen myötä on korostunut julkisten hankintojen kysyntää ylläpitävä sekä elvyttävä rooli. Rohkaisemmekin julkisia hankintayksiköitä kehittämään hankintojen valmistelua ja vuoropuhelua ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä tulemaan tähän mukaan. Tämä luo uudenlaista julkisen sektorin ja yksityisen välistä kumppanuutta ja vahvistaa myös markkinoiden toimivuutta ja avoimuuutta. Nähdään hankinnat mahdollisuutena!

Lue Sallan koko kirjoitus Kuntalehden sivuilla 8.6.2020 julkaistusta kolumnista

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.