Hankinnan toteutuksessa on tehty esimerkiksi rakennuksen, tuotteen tai palvelun elinkaarilaskelma ja huomioitu kustannukset sen koko elinkaaren ajalta.