Matin kasvokuva

Name
Matti
Alakoskela

Titteli
MUUTOSAGENTTI Etelä- ja Keski-Pohjanmaa | toimitusjohtaja

Yhteystiedot
Sähköposti
matti.alakoskela@thermopolis.fi
Puhelinnumero
044 438 4200

Vahvuudet
  • Tiedonhankinta
  • Hankintojen alueellinen yhteistyö
  • Liiketaloudellinen osaaminen
  • Strateginen ajattelu

Aiemmin työurallani olen toiminut mm. hankintapäällikkönä ja logistiikkapäällikkönä, joten käytännön hankintatoiminnasta on pitkäaikainen kokemus.  Nykyisin toimin kehitysyhtiö Thermopolis Oy:n toimitusjohtajana ja tässä tehtävässä erityisesti erilaiset energia- ja ympäristöalan kehitysprojektit ja julkisten organisaatioiden toiminnot ovat tulleet tutuiksi.
Olen käytettävissä Etelä-Pohjanmaan muutosagenttina alueen julkisten organisaatioiden ja yritysten hankintaneuvontaan, verkostoyhteistyöhön ja kehittämiseen. 
 

Keinolaisen kommentti

Ole yhteydessä! Meillä on tarvittaessa käytettävissä koko Keino-osaamisverkosto.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.