Julkisten hankintojen muutosagentit toimivat KEINO-osaamiskeskuksen paikallisina yhteyshenkilöinä ja tuovat osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita. KEINO-muutosagentit toimivat paikallisesti kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajina, levittävät hyviä käytänteitä