Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä

Maa-ainekset ovat yksi suurimpia materiaaliryhmiä Suomen luonnonvarojen käytössä. Pilaantuneet maat ja niiden kunnostaminen vaatii merkittäviä resursseja kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta. Suuri osa kohteista kunnostetaan kaivamalla pilaantunut maa ja tuomalla puhdasta maata tilalle. Tämä aiheuttaa luonnonvarojen käytön kasvua, maamassojen kuljetusta, päästöjä ympäristöön ja huomattavia kustannuksia. Säästävämpien kunnostusmenetelmien laajemmassa käyttöönotossa on kuitenkin havaittu erilaisia haasteita, kuten hyvien esimerkkien puute. Uusiin menetelmiin liittyy myös sosiaalisen hyväksyttävyyden kysymyksiä. Kehittämällä PIMA-kunnostuksia kestävämpään ja innovatiivisempaan suuntaan voitaisiin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti vähentää neitseellisen maa-aineksen ottotarvetta ja kierrossa olevien haitallisten aineiden määrää.

Kehittäjäryhmän tavoitteena on edistää kestävien ja innovatiivisten pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen käyttöönottoa kunnissa ja muiden julkistoimijoiden parissa.

Tapahtunutta

Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä käynnistettiin marraskuussa 2018 pidetyssä tilaisuudessa, joka järjestettiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimana. Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla kaupunkien ja muiden toimijoiden kokemuksia pilaantuneiden maiden kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista sekä kartoittaa suunnitteilla ja valmistelussa olevia PIMA-kehityskohteita ja -hankintoja sekä tunnistaa niihin liittyviä yhteisiä tarpeita.

Tulossa

Kehittäjäryhmän seuraavana toimenpiteenä on keskeisten PIMA-kunnostusten pilottikohteiden tunnistaminen. Pilottikohteiden kautta pyritään kirkastamaan kestävyyden tavoitteita ja niiden kytkemistä PIMA-hankintaan sekä luomaan kokonaiskuva kaavoituksen ja pilaantuneiden maiden kunnostushankinnan yhteensovittamisesta. Lisäksi mahdollisesti testataan pilaantuneiden maiden riskienhallinnan työkalua. Tavoitteena on myös tunnistaa keskeiset hyviä kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä ja soveltaa niistä saatua tietoa pilottikohteissa sekä viestiä esimerkeistä laajemmin.

Kehittäjäryhmä tukee kestävämpien kunnostusmenetelmien käyttöönottoa hankintojen kautta sekä lisää vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa toimijoiden kesken.

Ryhmän seuraava tapaaminen järjestetään torstaina 16. toukokuuta Helsingissä.

Ilmaise kiinnostuksesi lähteä mukaan ryhmän toimintaan yhteyshenkilölle!

 

Yhteyshenkilö