Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä

Maa-ainekset ovat yksi suurimpia materiaaliryhmiä Suomen luonnonvarojen käytössä. Pilaantuneet maat ja niiden kunnostaminen vaatii merkittäviä resursseja kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta. Suuri osa kohteista kunnostetaan kaivamalla pilaantunut maa ja tuomalla puhdasta maata tilalle. Tämä aiheuttaa luonnonvarojen käytön kasvua, maamassojen kuljetusta, päästöjä ympäristöön ja huomattavia kustannuksia. Säästävämpien kunnostusmenetelmien laajemmassa käyttöönotossa on kuitenkin havaittu erilaisia haasteita, kuten hyvien esimerkkien puute. Uusiin menetelmiin liittyy myös sosiaalisen hyväksyttävyyden kysymyksiä.

Kehittämällä PIMA-kunnostuksia kestävämpään ja innovatiivisempaan suuntaan voitaisiin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti vähentää neitseellisen maa-aineksen ottotarvetta ja kierrossa olevien haitallisten aineiden määrää.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on

 • edistää kestävien ja innovatiivisten pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen käyttöönottoa kunnissa ja muiden julkistoimijoiden parissa.
 • tunnistaa keskeiset hyviä kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä ja soveltaa niistä saatua tietoa pilottikohteissa sekä viestiä esimerkeistä laajemmin.
 • tukea kestävämpien kunnostusmenetelmien käyttöönottoa hankintojen kautta sekä lisää vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa toimijoiden kesken.

Tapahtunutta

 • Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä käynnistettiin marraskuussa 2018 pidetyssä tilaisuudessa.
  • Tilaisuudessa kuultiin kaupunkien ja muiden toimijoiden kokemuksia pilaantuneiden maiden kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista.  Lisäksi kartoitettiin suunnitteilla ja valmistelussa olevia PIMA-kehityskohteita ja -hankintoja sekä tunnistettiin niihin liittyviä yhteisiä tarpeita.
 • Ryhmä kokoontui toisen kerran toukokuussa 2019. 
  • Työpajassa esiteltiin olemassa ja kehitteillä olevia kestävän kunnostuksen ohjeistuksia ja kriteereitä ja sovellettiin niitä esimerkkitapauksiin. Katso tapaamisen tarkempi ohjelma täältä.
 • Kehittäjäryhmään on tunnistettu keskeiset PIMA-kunnostusten pilottikohteet.
  • Pilottikohteiden kautta pyritään kirkastamaan kestävyyden tavoitteita ja niiden kytkemistä PIMA-hankintaan sekä luomaan kokonaiskuva kaavoituksen ja pilaantuneiden maiden kunnostushankinnan yhteensovittamisesta. 

Tulossa

 • Syksyllä 2019 jatketaan pilottikohteiden esittelyllä ja tarkemmalla läpikäymisellä kestävän hankintaprosessin näkökulmasta.

Ilmaise kiinnostuksesi lähteä mukaan ryhmän toimintaan yhteyshenkilölle!

 

Lue alta ryhmän yhteyshenkilön Riina Antikaisen blogikirjoitus aiheesta.

kuvituskuva

Kiertotalous voi parantaa pilaantuneen maan kunnostamisen imagoa -blogikirjoitus

Maa-ainekset muodostavat merkittävän osan luonnonvarojen käytöstä.

lateral-image-left