Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen mittaamisen tietolähteet ja hyödyntäminen -kehikko

Mittaamisen tietolähteet
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen mittaamisen tietolähteet ja hyödyntäminen.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen mittaamisen tietolähteet ja hyödyntäminen -kehikko (2023).

tags