Vastuullinen laitehankinta, uusiolaitteita yläkoululaisille - Case Forssa

kuvituskuva

TAUSTATIEDOT

Hankkija

Forssan kaupunki

Hankinnan kohde

Kannettavien tietokoneiden hankinta

Hankinnan vaikutus

Forssan yläkoulun luokkien 7. – 9. luokkien oppilasmäärä on 250.

Taustaa

Kyseessä oli ensimmäinen julkisella sektorilla järjestetty uusiolaitteiden kilpailutus Suomessa. Jokaiselle yläkoulun oppilaalle tarvittiin kannettava tietokone, ja ratkaisuksi haettiin taloudellista ja ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa kuin hankkia uudet kannettavat tietokoneet.

tavoite

Hankinnan tavoite

Hankinnalla tavoiteltiin kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat (tilaajan puolelta)

Forssan kaupunki, hankintatoimi, ICT –asiantuntija, järjestelmäasiantuntija

HANKINTAPROSESSI

prosessi

Markkinavuoropuhelu

Hankinnan kohteen vaatimukset

Hankinta määriteltiin uusiotietokoneiden hankintana. Laitteilla on 3 vuoden takuu.

Hyödyt/ Tulokset

Investointikustannus oli 65 000 €, joten säästöä uusiin laitteisiin verrattuna syntyy 50 000 € vuodessa. Vuosituotoksi on laskettu 56 % ja takaisinmaksuajaksi 1,3 vuotta. Elinkaarenaikaiset CO2 päästöt vähenevät arvioidun kolmen vuoden mittaisena käyttöaikana vuosittain yli 21 tonnia, joka vastaa yli 114 000 km ajamista henkilöautolla. Uusiolaitteita käyttämällä voidaan välttää myös jätteet, jotka olisivat syntyneet uusien vastaavien laitteiden valmistuksen sivutuotteina.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet  

Hankinta on helposti sovellettavissa muidenkin laitteiden hankintaan. Hankinta lisää oppilaiden, heidän perheidensä ja koulun henkilökunnan tietoisuutta vaihtoehtoisesta tavasta hankkia laitteita.

puhekuplasymboli

Asiakkaan kommentti /Opittua

”Laitteet oli todella upeassa kunnossa. Suuret kiitokset tästä.” – Jani Blomerus, Forssan kaupungin ICT-asiantuntija.

KEINOT kiertoon

Kyseessä oli ensimmäinen kerta Suomessa kun julkinen sektori hankkii uusiolaitteita. Hankintamalli voisi soveltua myös muiden laitteiden hankintaan. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten julkinen hankkija edistää kiertotaloutta.

FAKTALAATIKKO 

  • hankinnan kohteena uusiolaitteet
  • hankittujen tuotteiden laatu erinomainen
  • tuloksena merkittävät kustannussäästöt ja pienemmän ympäristövaikutukset
  • hankinta tukee kiertotaloutta
  • hankintamalli on monistettavissa ja soveltuu muihinkin laitehankintoihin

 

 
   
tags