Hankinnoilla työllistäminen -kehittäjäryhmä

Nykyisen hallitusohjelman hyvinvointi ja terveys osa-alueen yksi kärkihanketavoitteista on luoda osatyökykyisille väyliä työelämään. Julkiset hankinnat voi toimia työkaluna niin työllisyysasteen nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä erityisesti avoimille työmarkkinoille.   

Kehittäjäryhmän toiminnan tavoitteena on valtakunnallistaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, jonka jalkautusta ja kehittämistä tehdään yhteistyössä Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen kanssa. Ryhmään on koottu hankintayksiköitä, jotka ovat jo käyttäneet työllistämisehtoa tai suunnittelevat työllistämisehdon käyttöä hankinnoissa. Ryhmän toiminta keskittyy vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.  

Toimintamallia on testattu muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Pilotteja on toteutettu myös muissa kaupungeissa sekä kunnissa ja teema on pikkuhiljaa noussut ajankohtaiseksi keinoksi sosiaalisen vastuun lisäämiseksi hankintojen kautta. KEINOn roolina on levittää toimintamallia laajemmin ja tukea hankintayksiköitä sen käyttöönotossa. Päävastuu Motiva, mukana Kuntaliitto ja Hansel. 

Tapahtunutta

Motivan koordinoiman kehittäjäryhmän kick-off eli lähtölaukaus pidettiin marraskuussa 2018. Materiaalit löytyvät tapahtumasivulta.

Tulossa

Seuraava tapaaminen järjestetään 12.3.2019 Tampereella. Pääpainopistealueena on vertaisoppiminen, mutta myös kirkastaa ryhmän tavoitteet kuluvalle vuodelle ja tavat toimia.  SEURAAVA KEHITTÄJÄRYHMÄN TAPAAMINEN TAMPEREELLA 12.3.2019

 

tags