Hankinnoilla työllistäminen -kehittäjäryhmä

Tavoite

Kehittäjäryhmän toiminnan tavoitteena on valtakunnallistaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, jonka jalkautusta ja kehittämistä tehdään yhteistyössä Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen kanssa. Ryhmään on koottu hankintayksiköitä, jotka ovat jo käyttäneet työllistämisehtoa tai suunnittelevat työllistämisehdon käyttöä hankinnoissa. Ryhmän toiminta keskittyy vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.  

Toimintaympäristö

Toimintamallia on testattu muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Pilotteja on toteutettu myös muissa kaupungeissa sekä kunnissa ja teema on pikkuhiljaa noussut ajankohtaiseksi keinoksi sosiaalisen vastuun lisäämiseksi hankintojen kautta. Nykyisen hallitusohjelman hyvinvointi ja terveys osa-alueen yksi kärkihanketavoitteista on luoda osatyökykyisille väyliä työelämään. Julkiset hankinnat voi toimia työkaluna niin työllisyysasteen nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä erityisesti avoimille työmarkkinoille.   

KEINOn rooli

KEINOn roolina on levittää toimintamallia laajemmin ja tukea hankintayksiköitä sen käyttöönotossa. Päävastuu Motiva, mukana Kuntaliitto ja Hansel. 

Toiminta  

 

Jos haluat mukaan kehittäjäryhmään, ilmaise kiinnostuksesi sähköpostitse taneli.varis@motiva.fi

tags