Hankinnoilla työllistäminen -kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Julkiset hankinnat voivat toimia työkaluna niin työllisyysasteen nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä. Tätä on esitetty muun muassa  sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2018 valmistuneen selvityksen ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet” toimenpiteissä. Ohjelmassa esitetyn toimenpiteen tavoitteena on työllistää hankintojen avulla 5 000 osatyökykyistä vuodessa.

Hallituksen tavoitteena on lisäksi erikseen mainittu, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä.  Hankinnoilla työllistämisen toimintamallia on testattu muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Pilotteja on toteutettu myös muissa kaupungeissa sekä kunnissa ja teema on pikkuhiljaa noussut ajankohtaiseksi keinoksi sosiaalisen vastuun lisäämiseksi hankintojen kautta.

Kehittäjäryhmän tavoitteet

 • Valtakunnallistaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, jonka jalkautusta ja kehittämistä tehdään yhteistyössä sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen kanssa.

  • Toimintamallin levittäminen laajemmin ja hankintayksiköiden tukeminen sen käyttöönotossa.

  • Kehittäjäryhmä koostuu tahoista, jotka ovat jo käyttäneet työllistämisehtoa tai suunnittelevat työllistämisehdon käyttöä hankinnoissa.

  • Ryhmässä keskitytään vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.

Toimintamallia on testattu muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Pilotteja on toteutettu myös muissa kaupungeissa sekä kunnissa ja teema on pikkuhiljaa noussut ajankohtaiseksi keinoksi sosiaalisen vastuun lisäämiseksi hankintojen kautta. 

Kehittäjäryhmän koko ja osallistuvat organisaatiot

Kehittäjäryhmän toimintaa osallistuu 19 hankintayksikkö, kunnista, kaupungeista ja muista julkisista hankintayksiköistä.

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

Aiheesta kiinnostuneiden kuntien, kaupunkien ja muiden julkisten hankintayksiköiden edustajat voivat ottaa yhteyttä kehittäjäryhmän vetäjään.

Kehittäjäryhmän toiminta

Kehittäjäryhmän toiminta sisältää yhteisiä, Motivan fasilitoimia tapaamisia ja etäkokouksia. Ryhmä tarjoaa paikan vertaisoppimiselle ja kokemuksien jakamisella. Kehittäjäryhmän toimintaan kuuluu vertaisoppimisen työpajoja, webinaareja ja sparrausta hankintayksiköille työllisyysehdon kirjaamisesta. Kehittäjäryhmätoiminnan aikana päivitetään vuonna 2016 SIEPP-hankkeessa laadittu itseopiskelumateriaali hankinnoilla työllistämisestä.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

 • Hankinnoilla työllistämisen itseopiskelumateriaali (päivitetty 2019)
 • Kehittäjäryhmän toiminta käynnistyi marraskuussa 2018 yhteisellä tapaamisella. Tapaamisessa jaettiin kokemuksia sekä tunnistettiin yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia hankinnoilla työllistämiseen.

 • Kehittäjäryhmän toinen tapaaminen järjestettiin maaliskuussa 2019 Tampereella. Tapahtuman pääpainopistealueena oli vertaisoppiminen. Tilaisuuden esiteltiin valmiita malleja, annettiin vinkkejä viestintään ja pidettiin lakiklinikka.

 • Ryhmän kolmas tapaaminen järjestettiin etäkokouksena kesäkuussa 2019. Tapaamisessa keskityttiin sopimuksiin kirjattaviin työllistämisehtoihin ja mahdollisiin sanktioihin ehdon täyttämättä jättämisestä. Lisäksi keskusteltiin yleisemmin seurannasta ja siitä kenelle se voidaan tai kannattaa vastuuttaa. 

 • Syyskuussa 2019 järjestettiin Hankinnoilla työllistämisen ABC-webinaari, jossa perehdytään hankinnoilla työllistämisen perusteisiin ja toimintatapoihin.

 • Marraskuussa 2019 järjestettiin kriteeriklinikka, jossa keskityttiin konkreettisten yksittäisten hankintojen tukemiseen.

Tulossa seuraavaksi

 • Kehittäjäryhmän osallistujille on suunnitteilla ajankohtaisinfo, jonka aiheena on kehittäjäryhmätoiminnan jälkeinen tuki. Tilaisuuden alustava ajankohta on huhti-/toukokouu 2020. Tilaisuus on avoin kaikille hankintayksiköille, jotka ovat kiinnostuneita hankinnoilla työllistämisestä. Tilaisuuden ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen julkaistaan myöhemmin. Voit myös olla yhteydessä kehittäjäryhmän vetäjään ja ilmaista hänelle kiinnostuksen osallistua.
   

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Hankinnoilla työllistämisen -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi Motiva Oy. Kehittäjäryhmän vetäjän yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

 

tags
Kuvituskuva_ajatuskupla

Linjat kuumana - hankinnoilla työllistäminen kiinnostaa ja puhututtaa

Uutinen hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmän kolmannesta tapaamisesta.

lateral-image-left
Kuvituskuva_ajatuskupla

Hankinnoilla työllistämisen päivitetty itseopiskelumateriaali

Materiaalin päivitys on tehty yhteistyössä KEINO:n ja SIEPP -hankkeen kesken. 

lateral-image-right