Hankinnoilla työllistäminen -kehittäjäryhmä

Julkiset hankinnat voi toimia työkaluna niin työllisyysasteen nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä erityisesti avoimille työmarkkinoille.   

Kehittäjäryhmän toiminnan tavoitteena on valtakunnallistaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, jonka jalkautusta ja kehittämistä tehdään yhteistyössä Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen kanssa. Ryhmään on koottu hankintayksiköitä, jotka ovat jo käyttäneet työllistämisehtoa tai suunnittelevat työllistämisehdon käyttöä hankinnoissa. Ryhmän toiminta keskittyy vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.  

Toimintamallia on testattu muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Pilotteja on toteutettu myös muissa kaupungeissa sekä kunnissa ja teema on pikkuhiljaa noussut ajankohtaiseksi keinoksi sosiaalisen vastuun lisäämiseksi hankintojen kautta. KEINOn roolina on levittää toimintamallia laajemmin ja tukea hankintayksiköitä sen käyttöönotossa. Päävastuu Motiva, mukana Kuntaliitto ja Hansel. 

Tapahtunutta

Motivan koordinoiman kehittäjäryhmän kick-off eli lähtölaukaus pidettiin marraskuussa 2018. Materiaalit löytyvät tapahtumasivulta.

Seuraava tapaaminen järjestettiin 12.3.2019 Tampereella. Pääpainopistealueena oli vertaisoppiminen. Materiaalit löytyvät tapahtumasivulta.

Ryhmän kolmas tapaaminen järjestettiin etäkokouksena Skypen välityksellä 5.6.2019. Materiaalit löytyvät tapahtumasivulta.

Tulossa

Syyskuussa järjestetään Hankinnoilla työllistämisen ABC-webinaari.

Syksyllä on tulossa myös ryhmän seuraava tapaaminen, jonka ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan alkusyksystä.

tags