Hankinnoilla työllistäminen -kehittäjäryhmä

Julkiset hankinnat voi toimia työkaluna niin työllisyysasteen nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä erityisesti avoimille työmarkkinoille.   

Motivan koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on

  • valtakunnallistaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, jonka jalkautusta ja kehittämistä tehdään yhteistyössä Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen kanssa.
    • Ryhmään on koottu hankintayksiköitä, jotka ovat jo käyttäneet työllistämisehtoa tai suunnittelevat työllistämisehdon käyttöä hankinnoissa.
    • Ryhmän toiminta keskittyy vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.  

Toimintamallia on testattu muun muassa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Pilotteja on toteutettu myös muissa kaupungeissa sekä kunnissa ja teema on pikkuhiljaa noussut ajankohtaiseksi keinoksi sosiaalisen vastuun lisäämiseksi hankintojen kautta. 

Tapahtunutta

  • Kehittäjäryhmän toiminta käynnistyi marraskuussa 2018. Materiaalit löytyvät tapahtumasivulta.
  • Seuraava tapaaminen järjestettiin maaliskuussa 2019 Tampereella. Pääpainopistealueena oli vertaisoppiminen. Materiaalit löytyvät tapahtumasivulta.
  • Ryhmän kolmas tapaaminen järjestettiin etäkokouksena Skypen välityksellä kesäkuussa 2019. Materiaalit löytyvät tapahtumasivulta.
  • Syyskuussa 2019 järjestettiin Hankinnoilla työllistämisen ABC-webinaari.

Tulossa

  • Seuraava tapaaminen järjestetään 25. marraskuuta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä!

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle!

 

Yhteyshenkilö sivun alareunassa

Kuvituskuva_ajatuskupla

Linjat kuumana - hankinnoilla työllistäminen kiinnostaa ja puhututtaa

Uutinen hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmän kolmannesta tapaamisesta.

lateral-image-left
Kuvituskuva_ajatuskupla

Hankinnoilla työllistämisen päivitetty itseopiskelumateriaali

Materiaalin päivitys on tehty yhteistyössä KEINO:n ja SIEPP -hankkeen kesken. 

lateral-image-right