Yhteistyö käynnistyi yhdisteltyjen kuljetusten kehittämiseksi KEINOn kehittäjäryhmässä 

Pienoiskuva

Liikkumisen järjestäminen eri alueilla ja maakunnissa kohtaa yhä enemmän kustannus- ja ympäristöhaasteita. Yhdistelemällä kattavammin eri tyyppisiä julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia voidaan sekä säästää julkista rahaa että tarjota kuntalaisille uusia tapoja liikkua. KEINO-osaamiskeskus keräsi koolle koulu- sekä sote-kuljetushankkijoita tilaisuuteen, jonka tarkoituksena oli muodostaa ryhmä yhdisteltyjen kuljetusten kehittämiseen Suomessa. Yhdisteltyjen kuljetusten kehittäjäryhmän aloitustilaisuus järjestettiin 12.11.2019 Helsingissä mutta moni osallistujista oli paikalla tilaisuuteen etäyhteyden välityksellä. Mukana oli kuntien, kuntayhtymien sekä alueellisten yhteistyöverkostojen edustajia mm. Lohjan, Hyvinkään, Salon, Helsingin, Kittilän, Iitin, Porin ja Raahen kunnista. Ryhmän on tarkoitus paneutua lakisääteisten kuljetusten kehittämiseen erityisesti haja-asutusalueella. 

Julkisten kuljetusten nykytilanne  

Nykytilanne on se, että kunnissa eri käyttäjäryhmille (opiskelijat, vanhukset, työläiset) on järjestetty eri kuljetukset.  Julkisten kuljetusten yhdistelyn ja avaamisen toimintamallia on kehitetty ja kokeiltu mm. Sitran rahoittamassa ALPIO –hankkeessa, jonka keskeisiä tuloksia tilaisuudessa esitteli Jenni Eckhardt Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. ALPIO-hankkeessa kokeiltiin uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvemmin asutuilla alueilla. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää eri käyttäjäryhmien kuljetuksia teknologia-alustan avulla, johon kaikki kyseisen alueen liikkumis- ja välityspalveluntarjoajat voivat liittyä (lue lisää hankkeesta täältä).  

Alueellinen yhteistyö ja alustaratkaisut puhututtivat 

KEINOn yhdisteltyjen kuljetusten -kehittäjäryhmän aloitustilaisuudessa keskustelussa nousi esiin osallistujien tarve omien kuljetushankintojen kehittämiselle, niiden yhdistelylle sekä kustannussäästöjen luomiselle. Lakisääteisten kuljetusten avaaminen maksaville asiakkaille kiinnosti, ja ideoita esitettiin myös esimerkiksi eri kuljetukset yhdistävästä modulaarisesta tietojärjestelmästä, joka kokoaisi alueen liikennedatan yhteen sovellukseen. Alustaratkaisujen ja mahdollisten kyytisovellusten kehittämisen yhteydessä keskustelua herätti kuitenkin kyytijärjestelmien tietoturvallisuus, ja erityisesi koulukyytien avaaminen suurelle yleisölle. Tilaisuudessa pohdittiin yhdessä, tulisiko kehittäjäryhmän keskittyä jatkossa alustaratkaisuihin vai eri kuljetushankintojen yhdistelyyn yleisellä tasolla. Keskusteluissa esiin nousi myös alueellisen yhteistyön merkitys kyytijärjestelmien kehittämistyöskentelyssä.  

Kuljetusten kehittämisen jatkoaskeleet 

Kehittäjäryhmä kokoontuu alustavasti seuraavan kerran tammikuussa 2019 ja ryhmän toiminta etenee osallistujien tarpeiden mukaan. Alussa kehittäjäryhmässä keskitytään koulukuljetusten kehittämiseen sekä niiden hyödyntämiseen muiden kuljetusten runkona. Aloitustilaisuuden perusteella myös alustaratkaisut ja niiden markkinatilanne kiinnostavat osallistujia. Seuraavaan tapaamiseen KEINO-osaamiskeskus aloittaa Motivan johdolla kuljetushankintoja koskevat muistilistamaisen kevyen ohjeistuksen luomista ja kartoitusta olemassa olevista alustaratkaisuista.  

“Kaipaamme uusia näkökulmia Hyvinkään kaupungin koulukuljetusten hankintoihin sekä työkaluja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuljetuspalveluiden rakentamiseen. Sekä kunnilla että uusilla sote -kuntayhtymillä tulisi olla riittävästi osaamista lakisääteisten kuljetuspalveluiden hankintoihin. Millaista yhteistyötä näiden tahojen välillä tulisi tehdä, ja mitkä ovat eri tahojen roolijaot kuljetusten järjestämisestä tulevaisuudessa? Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimijakenttä on laaja, sillä kuntayhtymän ja kuntien lisäksi alueella toimivat Uudenmaan ELY-keskus ja HSL, jotka ovat myös toimivaltaisia viranomaisia Hyvinkään lisäksi. Toivomme, että KEINOn kehittäjäryhmä tarjoaa ennen kaikkea hyviä mallikäytänteitä sekä uusia näkökulmia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuljetuspalveluiden kehittämiseen”, kommentoi Arja Hietanen, Hyvinkään kaupungilta. 

Teksti: Niina Ylönen

Kuva: Paju~commonswiki

tags