Vähäpäästöisten liikenteen hankintojen kehittäjäryhmä viitoittaa tien puhtaiden ajoneuvojen direktiivin toimeenpanoon

tieinfra yläilmoista kuvattuna

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 päivitys direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Uudistetun direktiivin myötä jäsenvaltioille tulee sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa. Kiristyvä direktiivi, sen myötä tuleva lainsäädäntö sekä kuntien omat ilmastotavoitteet tulevat johtamaan merkittäviin muutoksiin julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa vuodesta jo vuodesta 2021 alkaen. Lokakuussa toimintansa aloittanut KEINO-osaamiskeskuksen Vähäpäästöisten liikenteen hankintojen kehittäjäryhmä tukee hankkijoita tiellä kohti puhtaampaa liikennettä ja kunnianhimoisia tavoitteita.

Tiukkoja vaatimuksia

Päivitetyssä puhtaiden ajoneuvojen direktiivissä tullaan Suomelta vaatimaan elokuusta 2021 alkaen ajoneuvoluokasta riippuen 9-41 % osuuksia puhtaista ajoneuvoista uusissa hankintasopimuksissa. Vuodesta 2026 vaatimukset kiristyvät vaihdellen välillä 15-59%. Korkeimmat osuudet tulevat koskemaan paikallisjoukkoliikennettä, vaikkakin osa näistä osuuksista voidaan täyttää myös biopolttoainein. Henkilö- ja pakettiautoissa määritelmä on tiukempi ja vaatimuksena on käytännössä täyssähköautot tai alkuun myös osa lataushybrideistä. Koska nämä osuudet ovat koko Suomen vaatimuksia, on lainsäätäjän käsissä se, miten vaateet kohdentuvat eri hankkijoille. Kansallisen lainsäädännön työstäminen on aloitettu ja KEINO:n kehittäjäryhmä seuraa työtä läheltä. 

Tiekartoilla sujuva siirtymä

Vähäpäästöisten liikenteen hankintojen kehittäjäryhmän ensimmäisessä tapaamisessa linjattiin ryhmän ensisijaiseksi tehtäväksi tiekarttojen laatiminen eri tyyppisille hankintayksiköille. Tiekartat mahdollistavat osallistuville hankintayksiköille sujuvan, tiukentuvien vaatimusten käyttöönoton ja tarjoavat kuljetuspalveluiden tuottajille ennakoitavan näkymän lähitulevaisuuteen. Markkinakartoituksella ja tuottajien kuulemisella tulee olemaan merkittävä rooli, kun tiekarttoja laaditaan ja otetaan käyttöön. Tiekarttatyö lähtee toden teolla käyntiin alkuvuodesta 2020, kun lainsäädäntösuunnitelmista saadaan lisätietoa ja osallistuvat hankintayksiköt ovat sitouttaneet organisaation tehtävään työhön. 

Mukaan mahtuu vielä

Vaikka kehittäjäryhmän ensitapaaminen on jo takanapäin, pääsee toimintaan vielä sujuvasti mukaan. Tilaisuuden esittelymateriaalit ja informaatiota direktiivistä on saatavilla keinon verkkosivuilta ja osaksi ryhmää pääsee ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjään Motivan Taneli Varikseen.  

Ryhmän tarkoituksena on tukea ja helpottaa sitä työtä, jota hankkijat pian muutoinkin joutuvat tekemään. Aloittamalla suunnittelu hyvissä ajoin, vältetään suurimmat sudenkuopat ja haasteet, kun vaatimukset toden teolla alkavat vaikuttaa”, toteaa Varis. 

tags