Turussa toteutetaan keskustan kunnossapitourakointi allianssina

Pienoiskuva

Keskusta on Turun näyteikkuna. Laadukas kunnossapito on avainasemassa, kun luodaan viihtyisää ja toimivaa kaupunkiympäristöä. Keskustan kunnossapitourakoinnin sopimuksen lähestyessä loppua on Turku käynnistämässä uuden sopimuskauden allianssina. Turun kaupungin kunnossapitopäällikkö Mari Helin odottaa toiveikkaana uutta toimintamallia, jolla haetaan joustavuutta sekä asukas- ja asiakaslähtöisyyttä. 

  • Pyrkimyksenä on kunnossapidossa vahvistaa ennakoivaa työskentelyä niin, että jälkikäteen olisi vähemmän selviteltävää. Turun kaupungin kunnossapitoon tulee vuosittain 6000 palautetta, jotka pääasiassa koskevat tehtyä tai tekemätöntä työtä. Nyt olisi toiveena paremmin ymmärtää asukkaiden ja asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita niin, että saadaan aikaan laadukas lopputulos, kertoo Mari Helin. 

Turun kaupunki on jaettu viiteen kunnossapitoalueeseen, joista keskustan osalta päätettiin toteuttaa kunnossapito uudella tavalla. Palkkio on kiinteä sillä edellytyksellä, että asukas- ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Kilpailutus toteutettiin kaksivaiheisena neuvottelumenettelynä, jossa tarjoajien tuli toimittaa suunnitelmia muun muassa siitä, miten työntekijät ja aliurakoitsijat tullaan sitouttamaan urakkaan. Tarjoajat myös ilmoittivat tarjouksessa palkkioprosentin. Lisäksi järjestettiin työpaja, jossa arvioitiin tiimien projektinjohto-, yhteistoiminta- ja innovointikykyä.  

Urakkaa on pyrkimys tehdä taloudellisesti ja työtä järkevöittäen. Jos rahaa jää yli, mietitään yhdessä allianssiporukan kesken, miten se käytetään alueen hyväksi. Laadun seuraamiseksi on koottu asukkaista kunnossapitoraati, joka keskittyy ensimmäisessä vaiheessa talvikunnossapitoon. Vuorovaikutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja, eikä oleteta ennalta, mitä asukkaat toivovat. Saavutettavuus on keskustan osalta yksi tärkeimmistä näkökulmista ja erityisryhmien todellisia tarpeita on ymmärrettävä. Asukkaita ja asiakkaita pyritään kuulemaan laajasti niin, että myös lähikunnat ja kaupungin eri toimialat ja ryhmät ovat mukana. Asiakkaat ovat keskustan keskeiset toimijat, kuten yritykset ja liikennöijät. 

Tärkeä tavoite urakassa on myös avoin yhteistyö, jossa tieto jaetaan kaikkien osapuolten kesken ja kaikki toimivat yhdessä alueurakan parhaaksi. Esimerkiksi kertyneitä kustannuksia voivat kaikki seurata open books -periaatteella. 

Perinteiset bonus/sanktiomallit on koettu tehottomiksi, eikä niitä haluttu tässä sopimuksessa siksi käyttää. Allianssimallissa kaikki allianssin osapuolet ja keskeiset sidosryhmät ovat toteutuksessa kiinteästi mukana, jotta kaikki ymmärtävät taustan ja työn periaatteet. Tärkeää on, että ihan jokainen harjamies ymmärtää yhteiset tavoitteet. Tehtäviä tarkastellaan asiakkaalle näkyvän lopputuloksen kautta tehtäväkorttien avulla. 

  • Kunnossapidossa ei voida hakea matalinta mahdollista hintaa, sillä pahimmillaan säästöt näkyvät kustannuksina terveydenhuollossa, kun asukkaat liukastelevat ja arjen toimintakyky heikkenee. Laadukas kunnossapito on hyvinvoinnin mahdollistaja, Mari Helin muistuttaa. 

tags
Liftup
Turun jokiranta illalla

Kunnossapitourakan palveluallianssi – Case Turku

Hankinnassa tavoiteltiin asiakaslähtöisyyden huomioimista.

lateral-image-right