Suomen metsäkeskus digitalisoi toimintojaan yhteistyössä yritysten kanssa - innovaatiokumppanuus palvelee tilaajan ja toimittajan yhteistä etua

Metsäkuva
Metsäkeskuksen hankinnan referenssivideon kuvauksissa

Suomen metsäkeskus käynnisti syksyllä 2018 projektin, jonka tavoitteena oli parantaa metsä- ja tarkastustiedon ajantasaisuutta ja käytettävyyttä. Uusien digitaalisten menetelmien ansiosta tullaan keräämään huomattavasti suurempia ja laadultaan tarkempia tietomääriä, mikä mahdollistaa paremmat analysointimahdollisuudet ja esimerkiksi metsien terveydentilan ennakoivan seurannan. 

Metsä- ja tarkastuspalveluiden digitalisointia tukevan hankinnan menettelyksi valittiin innovaatiokumppanuusmenettely. Hankinnassa ollaan tällä hetkellä toimitusvaiheessa, jossa on mukana kaksi innovaatiokumppania, MosaicMill Oy sekä yhteistyössä toimivat Arbonaut Oy ja CareliaForest Consulting Oy. Metsäkeskuksessa ollaan tyytyväisiä hankintaprosessin etenemiseen. ”Innovaatiokumppanuushankinnan läpivienti oli meille mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Menettelyn keskiössä on yhteistyö ja yhdessä kehittäminen. Tilaajan ei kannata lukkiutua liian tarkkoihin suunnitelmiin heti alkuvaiheessa, vaan antaa tarjoajille mahdollisimman paljon tilaa kehittää hankkijan tarpeisiin vastaavaa palvelua”, kertoo projektipäällikkö Lauri Haataja Suomen metsäkeskuksesta. 

Yhteiskehittämistä sisältävä innovaatiokumppanuusmenettely vakuutti myös valitut innovaatiokumppanit. Neuvottelujen kautta eteneminen nähtiin positiivisena asiana, mikä helpottaa myös varsinaisen tarjouksen jättämistä. ”Neuvotteluja olisi voinut olla vielä enemmänkin, esimerkiksi jokin avoin työpaja ennen osallistumisilmoitusten jättämistä”, ideoi Arbonaut Oy:n Jussi Peuhkurinen

Metsäkeskuksen hankinnassa kehitettiin täysin uusia tapoja tuottaa tarkastustietoa, ja innovaatiokumppanuuden kehitysvaihe koettiinkin erittäin tärkeäksi käytännön kokemuksen kartuttamisen näkökulmasta. ”Tilaajan aito halu kehittää toimintamallia kannusti panostamaan tuotekehitykseen ja kehittämiseen oli varattu riittävästi aikaa”, kuvailee CareliaForest Consulting Oy:n Raimo Asikainen.

Janne Sarkeala MosaicMill Oy:sta on samaa mieltä menettelyn hyödyistä: ”Mielestäni innovaatiokumppanuusmenettelyllä päästiin tässä uutta teknologiaa soveltavassa hankinnassa pienin riskein ja perustelluin kustannuksin tuloksiin, jotka hyödyttävät sekä tilaajaa että toimittajaa.” 

Metsäkeskuksen hankinnan tavoitteista ja innovaatiokumppanuuden vaiheista voit lukea lisää hankintaesimerkistä

Hankinnasta on myös julkaistu video, jossa esitellään tarkemmin kehitettyä ratkaisua. 

Metsäkeskuksen ja innovaatiokumppaneiden vinkit innovaatiokumppanuutta hyödyntäville tilaajille: 

  • Perehdy innovaatiokumppanuusprosessiin etukäteen huolella
  • Ota palveluntarjoajia mukaan suunnitteluun varhaisessa vaiheessa
  • Jätä riittävästi tilaa kehittämiselle ja innovoinnille 
  • Varmista tarjoajien tasapuolinen kohtelu sekä kilpailutuksen että tuotantovaiheen aikana

 

tags