Sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn malli mahdollistaa kehittämisen ja asiakkaiden osallistamisen sopimuskaudella

sote palveluin kehittäjäryhmä

Sosiaalipalveluissa on tunnistettu vahva tarve uudelle hankinta- ja sopimusmallille. KEINOn sote-palveluiden kehittäjäryhmässä onkin kehitetty ja pilotoitu uutta sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn sopimusmallia.

-Uudessa sopimusmallissa korostuvat asiakkaiden vaikuttamismahdollisuus, jatkuva palveluiden kehittäminen ja markkinoiden avoimuus, kertoo KEINO-osaamiskeskuksen sote-palveluiden kehittäjäryhmää luotsaava kilpailuttamiskonsultti Antti Tuukkanen Hansel Oy:stä.

Avoimessa sopimusjärjestelyssä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa tehtäessä valintaa eri palveluista ja palveluntuottajasta asiakkaan tarpeisiin soveltuvien palveluntuottajien välillä. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tulee toteutua palveluiden valinnassa mahdollisimman hyvin. Mikäli asiakas ei pysty ilmaisemaan tahtoaan tai asiakkaan tahtoa ei voida kaikissa tapauksissa noudattaa palveluiden hankkimisessa, palvelut valitaan asiakkaan omaisten, edunvalvojan ja/tai sosiaalihuollon ammattilaisen yhteistyöllä.

Avoimen sopimusjärjestelyn aikana on tarkoitus kehittää hankittavia palveluita aktiivisesti yhteistyössä. Kehittämismahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa tilaajan resurssit, tilaajan tahtotila, palveluntuottajien resurssit ja palveluntuottajien määrä. Palveluiden tavoitteellisesta kehittämisestä, sopivista mittareista ja kehittämiseen kytketyistä bonuksista ja sanktioista tulee keskustella alalla toimivien yritysten kanssa jo markkinakartoituksessa. Kehittämiseen panostaminen on tilaajan strateginen valinta, joka tulee tehdä viimeistään hankintamenettelyä valittaessa.
 
-Avoin sopimusjärjestely on soveltuva hankinta- ja sopimusmalli erityisesti silloin kun palveluiden kehittämiselle sopimuskaudella on edellytykset, Tuukkanen vinkkaa.

Sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn mallista on juuri julkaistu opas, hankintamenettelyn kuvaus, hankintasopimusmalli ja asiakaskohtaisen palvelusopimuksen malli. Kaikki edellämainitut ovat  ladattavissa KEINOn verkkopalvelusta (katso sivun alalaita).

 

tags

Avoimen sopimusjärjestelyn käyttäminen sosiaalipalveluiden hankinnassa

Lataa Avoimen sopimusjärjestelyn käyttäminen sosiaalipalveluiden hankinnassa -opas ja sen liitteet.

centred-liftup