Seitsemän julkista hankintayksikköä aloittaa syksyllä kiertotalouden teema-akatemiassa

kiertotalous

KEINOn järjestämään kiertotalouden teema-akatemiaan on valittu osallistujat. Geologian tutkimuskeskus, HUS Kiinteistöt Oy, Iin kunta, Kerava kaupunki, Kouvolan kaupunki, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy sekä Metropolia ammattikorkeakoulu Oy aloittavat tänä syksynä erityisesti rakentamisen hankintojen kehittämisen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Kiertotaloudella voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta, saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda alueellista hyvinvointia.  Rakentamisen hankinnoilla on tutkimuksten mukaan todettu olevan erityisen suuri vaikutus luonnonvarojen kulutukselle. 

-Kunnianhimoiset kiertotaloustavoitteet haastavat perinteistä rakennuttamista. Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta osallistua Kiertotalous-akatemiaan, jossa pääsemme kehittämään seuraavien hankkeidemme hankintoja entistä vaikuttavimmiksi yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon tutkimus- ja kehityspäällikkö Miia Jylhä.  

Syksyllä 2023 käynnistyvä kiertotalouden teema-akatemia vahvistaa organisaatioiden kykyä tunnistaa mahdollisuuksia kiertotalouden vauhdittamiseen Mukaan lähtevät tahot toteuttavat akatemian aikana hankintoihin liittyvän pilotin, ja he saavat tukea johtamisjärjestelmiensä kehittämiseen. KEINO toteuttaa kiertotalouden teema-akatemian nyt toista kertaa. 

-Olemme iloisia, että akatemiaan saatiin mukaan näin monipuolinen joukko julkisia hankintayksiköitä. Joukossa on sekä pieniä että isompia kuntia, tutkimus- ja oppilaitoksia sekä sairaanhoidon ja jätehuoltoalan toimijoita. Kokemuksemme mukaan osallistujat usein oppivat paljon myös toisiltaan – eroista huolimatta, kertoo Kiertotalouden teema-akatemian järjestelyjä koordinoiva Suvi Salmela Motivasta. 

KEINO julkaisee syksyn aikana koosteen mahdollisuuksista edistää kiertotaloutta julkisilla hankinnoilla. Koosteessa huomioidaan erityisesti rakentamisen kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet, mutta myös muiden luonnonvarojen kulutuksen kannalta keskeisten hankintojen, kuten elintarvikkeiden sekä matkustus- ja kuljetuspalveluiden, mahdollisuuksia sivutaan. 

tags