kuva_annukka_berg

Name
Annukka
Berg

Contact title
Erikoistutkija

Contact details
Sähköposti
annukka.berg@ymparisto.fi
Puhelinnumero
050 348 0919

Vahvuudet

Strategisesti vaikuttavien hankintojen valinta; kokeilujen ja pilottien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Voit kysyä minulta myös:

- Kestävän kulutuksen ja tuotannon sekä resurssiviisaiden innovaatioiden kysymykset laajasti

-Laaja-alainen ohjelmatyö ja kokeilut osana strategista johtamista

Keinolaisen kommentti

Aiemmat työkokemukseni ovat vakuuttaneet siitä, että julkinen sektori on Suomessa viisas, ketterä ja kehittämishaluinen. Hankinnoissa on voimaa. Valjastetaan se yhdessä muutoksen ajuriksi.