Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.
Tiedote, julkaistu 24.11. klo 9.45

Julkisissa hankinnoissa on suuri potentiaali energiansäästötoimiin

astetta alemmas

Kunnat ja muut julkistoimijat ovat tänä syksynä tehneet erilaisia nopeita energiansäästötoimenpiteitä, joilla on vastattu energiankäytön tehostamistarpeeseen.  Seuraavaksi katseet tulisi siirtää pidemmän aikavälin toimenpiteisiin tekemällä investointeja vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen julkisten hankintojen kautta.

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 47 miljardilla eurolla. Määrä on noin 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkiset hankinnat ovatkin vaikuttava keino toteuttaa yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Esimerkiksi kuntien energiankäyttö koostuu suurelta osalta lämmöstä, jäähdytyksestä ja ilmanvaihdosta, vedenkulutuksesta, sähköstä sekä liikennepolttoaineista.  

–Lyhyellä aikavälillä julkisorganisaatiossa kannattaa toteuttaa erilaisia energiaa säästäviä toimenpiteitä. Pidemmällä aikavälillä on hyvä huomioida energiatehokkuus vaatimuksena uusia hankintoja tehtäessä, kertoo KEINO-osaamiskeskuksen kestävien hankintojen asiantuntija Taneli Varis Motiva Oy:stä.  

Julkisten hankintojen avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä kiinnittää huomioita oikeisiin materiaalivalintoihin.  
 
Hankintojen vaatimuksilla voidaan vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden energiankulutukseen elinkaaren eri vaiheissa. Useisiin hankintakategorioihin löytyy selkeitä ja käyttökelpoisia energiatehokkuutta edistäviä vaatimuksia tai vertailuperusteita. Julkiset hankinnat voivat olla energiatehokkaamman ja siten myös vähäpäästöisemmän tekniikan kehityksen ajureita, Varis sanoo.

Yhdessä astetta alemmas – hankinta kerrallaan 

Tänä syksynä lähes 130 julkista toimijaa on ilmoittautunut mukaan valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan. Kuntailmoittautumisissa nousee esille nopeiden energiansäästötoimenpiteiden lisäksi muun muassa aurinkoenergiainvestoinnit ja energiatehokkuuden parantaminen uudis- ja peruskorjauskohteissa.  

Julkisia hankintayksiköitä energiatehokkuuteen tähtäävällä tiellä tukee Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus KEINO. KEINOssa tukea hankintoihin antavat Motiva Oy:n, Hansel Oy:n, Suomen ympäristökeskus SYKEn, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Business Finlandin asiantuntijat sekä julkisten hankintojen alueelliset muutosagentit 17 maakunnassa.  

KEINOn maksuttomasta neuvontapalvelusta voi kysyä neuvoa esimerkiksi siitä, miten edetä kestävän tai innovatiivisen hankinnan valmistelussa tai miten kestävyys- ja innovatiivisuusnäkökulmat kannattaa huomioida hankintastrategiassa. Lisäksi KEINOn verkkopalveluun on koottu hyödyllistä tietoa julkisten hankintojen johtamisesta, kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaaville henkilöille.

 
Astetta alemmas -kampanja: Konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä

Kestävien julkisten hankintojen kriteeripankki Motivan verkkopalvelussa

Energiatehokkaat hankinnat -verkkokurssi

Lisätietoja:  
 

Julkiset hankinnat, hankintojen energiatehokkuus, Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO:
Asiantuntija Taneli Varis, Motiva Oy, puh. 0 50 576 0769

Astetta alemmas -kampanja:
Viestintäjohtaja Kati Laakso, Motiva Oy, puh. 040 588 6423

 

 

 

 

tags