KEINO-kehittäjäryhmä käynnistyi

Jaetaan: julkisten hankkijoiden sosiaalisen vastuun osaamista

KEINO-osaamiskeskuksessa kokemuksia vaihdetaan ja yhtenäisiä toimintamalleja luodaan ns. kehittäjäryhmissä. Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) -ryhmän toiminta käynnistettiin 12.2.2019 Hansel Oyn koordinoimalla kehittäjäryhmän käynnistystilaisuudella, jossa kuultiin esimerkit Vantaan kaupungin käytännöistä, Hanselin tietokonehankinnasta ja KL-Kuntahankintojen kalustehankinnasta. Ajatuksena on, että kehittäjäryhmän työn tuloksena syntyy yhteinen dokumentti sosiaalisen vastuun vähimmäisvaatimuksista.

Ryhmän käynnistystilaisuudessa oli mukana edustajia sekä valtiolta että kunnista. Kaikki painiskelevat omassa työssään samojen kysymysten kanssa, minkä vuoksi yhteistyö on erityisen hedelmällistä, ja kokemustenvaihdolle on tarvetta.

Mistä aloittaa?Kuvassa dia otsikolla "Vertailtava sosiaalisen vastuun kriteeri"

Hankintalaki mahdollistaa sosiaalisen vastuun huomioimisen ja vaatimisen monessa kohtaa. Jos hankinnan arvo on iso ja riski ihmisoikeusrikkomuksista suuri, kannattaa sosiaalisen vastuun näkökulma erityisesti ottaa kilpailutuksessa huomioon. Hansel on esimerkiksi aloittanut sosiaalisen vastuun kriteerien huomioimisen kilpailutuksissa tietokoneista, koska niiden valmistuksessa on paljon sosiaalisen vastuun haasteita. KL-Kuntahankinnat on puolestaan ottanut sosiaalisen vastuun huomioon toimistokalustekilpailutuksessa. Nämä tehtiin yhteistyössä Finnwatchin kanssa ja hankkeen loppuraportista löytyy lisätietoa.

Useimmiten sosiaalisen vastuun ongelma tulee esiin, kun kyseessä on ulkomainen tavarantoimittaja, jolla tuotteiden kokoonpano tapahtuu Euroopan ulkopuolella mutta työvoimavaltaisissa palveluissa on riskejä Suomessakin. Muun muassa hoiva- ja rakennusalaan, siivouspalveluihin sekä ravintolatoimintaan liittyy haasteita, ja sosiaalisen vastuun johtamiseen myös näissä tarvitaan välineitä.

Mistä apua?

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta on ladattavissa Opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin. Oppaassa on tietoa myös sosiaalisen vastuun riskianalyysimallista, joka on luotu Ruotsissa ja Tanskassa. Oppaan riskikriteerit auttavat riskiarvioinnissa.Kuvassa Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteet kehittäjäryhmä keskustelee

”Hankinnan kohteen substanssiasiantuntemusta tarvitaan, sekä suunnittelua etukäteen ja seurantaa sopimuskaudella” esitti vastuullisuuskonsultti Salla Koivusalo Vantaan kaupungilta. Hankintoja tehdään kaupungeissa organisaation eri osissa, siiloissa. Tavoitteet pitää saada kaikille selviksi, jotta ne toteutuvat. Vantaan kaupungilla on esimerkiksi vastuullisuusneuvottelukunta, joka antaa laaja-alaista tukea ja sparrausta vastuullisissa toimintatavoissa. Vantaalla on lisäksi käytetty Resurssiviisaiden hankintojen tiekartta -pilotointia sekä Hankintapilotteja, ja Vantaa ostaa -malli ohjaa markkinavuoropuhelua.

Toimittajat ovat toivoneet, että julkisen puolen toimintaperiaatteet olisivat samankaltaisia, mikä helpottaisi heidän toimintaansa. Hankintayksiköt saisivat lisää joukkovoimaa, jos kaikki käyttäisivät samoja ehtoja. Tätä mahdollisuutta kehittäjäryhmä alkaa nyt selvittää.

  

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja Skype-tallenteeseen täältä.

tags