Haku hankintojen vaikuttavuuden johtamisen neljänteen KEINO-akatemiaan avataan elokuussa

KEINO-akatemia 4

Suosittu, jo neljättä kertaa järjestettävä hankintojen johtamisen akatemia käynnistyy syksyllä 2022. Haku akatemiaan avataan elokuussa. 

KEINO-akatemia on osaamiskeskuksen maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta. Se on tarkoitettu erityisesti hankintayksiköiden johdolle sekä hankintoja tekeville, jotta hankinnoilla voitaisiin tukea organisaation innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita. 

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmassa organisaatiot voivat valjastaa hankinnat palvelemaan organisaationsa strategiaa. Akatemiatyöskentely tapahtuu yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa – parhaiden asiantuntijoiden tukemana. 

– Tähän mennessä KEINO-akatemian on suorittanut yli 60 organisaatiota, kertoo akatemiaa koordinoiva kehityspäällikkö Riikka Juuma Hansel Oy:stä. 

KEINO-akatemian hyväksi havaittu konsepti koostuu itseopiskelusta ja siihen liittyvien tehtävien tekemisestä sekä neljästä kehitys- eli sprinttijaksosta. Sprinteissä kehitetään osallistujien tietoja ja taitoja. Kuhunkin sprinttiin sisältyy yksi tapaaminen Microsoft Teams-alustalla, joka järjestetään normaalin työajan puitteissa. Kehittämissuunnitelman laatiminen edellyttää lisäksi työpajatyöskentelyä omassa organisaatiossa.

– Nyt alkavaan KEINO-akatemiaan voivat hakea mukaan kaikki julkiset hankintayksiköt. Toivomme näkevämme hakemuksia esimerkiksi kuntakonserniin kuuluvilta tahoilta, Riikka vinkkaa. 

Toiveena on, että jokaisesta valitusta organisaatiosta työskentelyyn osallistuisi kolme henkilöä. Mukaan toivotaan sekä organisaation ylimmän johdon edustaja (esim. kunnanjohtaja, johtoryhmän jäsen, toimialajohtaja), hankintojen kanssa työskentelevä johtaja että asiantuntija (esim. hankintapäällikkö, hankinta-asiantuntija, hankintoja suorittavat substanssiasiantuntijat). 

Lisätietoja neljännestä Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen KEINO-akatemiasta ja hakulomake julkaistaan KEINOn verkkopalvelussa elokuussa.  Varsinainen hakuaika on 9.8. –9.9.2022. Akatemia käynnistyy lokakuussa.

tags