Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.
Kuva Riikka Juuma

Name
Riikka
Juuma

Titteli
kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Sähköposti
riikka.juuma@hansel.fi
Puhelinnumero
029 444 4250