Hankintojen uudet työkalut ja big data vaikuttavien hankintojen tukena – sanoista tekoihin

Henkilö tutkii tietokantaa

Julkisten hankintojen vaikuttavuudella on merkitystä sekä organisaatioiden että koko yhteiskunnan kannalta. Vaikuttavien hankintojen ja big datan yhdistäminen voi olla yksi erittäin tehokas tapa auttaa organisaatioita saavuttamaan hankintoihin liittyviä tavoitteita. Big data on termi, jota käytetään viittaamaan suureen määrään dataa, jota on vaikea hallita ja analysoida perinteisillä menetelmillä.

Big dataa voidaan käyttää monilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi tehostamaan toimintaprosesseja, parantamaan tuotteiden ja palveluiden laatua tai kehittämään uusia liiketoimintamalleja. Big dataan perustuvaa tekoälyä voidaan käyttää myös ennakoimaan tulevia trendejä ja muutoksia, mikä auttaa organisaatiota muuttamaan toimintaansa ja varautumaan tuleviin muutoksiin.

Koko syksyn ajan tekemättömien töiden listallani on kummitellut blogin kirjoittaminen vaikuttavista hankinnoista ja big datasta. Koska aihe on laaja, rönsyilevä ja alati kehittyvä, en meinannut päästä tekstin tuottamisessa alkua pidemmälle. Annoinkin kokeilumielessä blogin kirjoitustehtävän vastikään testikäyttöön lanseeratulle Chat-GBT-palvelulle, joka demonstroi vaikuttavasti, mihin tekoäly nykyisin kykenee (OpenAi). Pystyin muitta mutkitta tuottamaan blogini kaksi ensimmäistä kappaletta tekoälyn avulla. Jos tekoäly kykenee nyt jo blogin tuottamiseen, niin miksi emme hyödyntäisi sitä lähitulevaisuudessa myös vaikuttavien hankintojen edistämisessä?

KEINOssa Hansel, VTT ja Syke ovat yhteistyössä kehittäneet uusia keinoja vaikuttavien, kestävien ja innovatiivisten hankintojen mittaamiseen ja edistämiseen. Monet hankkijat on hieraisseet silmiään, kun hankintailmoituksen julkaisun yhteydessä uudet vastuullisuuden ja innovatiivisuuden täppä-tiedot ovat tulleet pakollisiksi täyttää. Näiden tietojen analysoinnin haaste on se, että tiedon laatu on riippuvainen aina käyttäjän tiedoista ja osaamisesta.

Objektiivisemman ja täppätietoja täydentävän tiedon saamiseksi KEINOn rahoittama Hakubotti-palvelu on jo reilun vuoden ajan tarkastellut Hilmassa julkaistuja avoimia tarjouspyyntöjä ja niiden kriteerejä Hankinta-Suomen tavoitteisiin luotujen algoritmien avulla. Tätä uutta ja ainutlaatuista seurantadataa on hyödynnetty KEINOssa pilottiorganisaatioiden kanssa ja tulokset ovat olleet rohkaisevia tietojen laajempaakin hyödyntämistä ajatellen.

Jatkossa julkisorganisaatioiden kilpailutusjärjestelmän uumenissa olevien tekstien, dokumenttien ja muiden tietolähteiden massa-analysoinnin avulla voidaan opettaa algoritmeja entistä paremmiksi. Jo nyt meillä on mahdollisuus seurata algoritmien avulla kansallisesti ja organisaatiokohtaisesti, miten esimerkiksi kiertotalous, vähähiilisyys tai muut Hankinta-Suomen strategian hankintakohtaiset tavoitteet näkyvät tarjouspyynnöissä yksittäisten kriteerien ns. avaintekstien kautta. Lähitulevaisuudessa toivottavasti pystytään big datan ja algoritmien avulla esimerkiksi yhdistämään hankinnan elinkaaren aikaisia tietoja toisiinsa, hallitsemaan hankintaan liittyviä riskejä (kuten MAO-riski) tai tunnistamaan paremmin politiikkatavoitteita, joista hankintojen avulla voidaan kustannustehokkaimmin edistää.

Julkisten hankintojen volyymi on suuri, mutta tarkempi läpinäkyvyys niiden suorituskykyyn on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. Merkkejä paremmasta on kuitenkin jo näkyvissä. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa miten paljon algoritmit ja big data tulevat muuttamaan julkisia hankintoja ja niiden tekemistä. Olen kuitenkin varma, että pienenä mutta kunnianhimoisena maana meidän on oltava tässä edelläkävijöitä. Ehkäpä tulevaisuudessa tekoäly tukee hankinta-ammattilaisia rutiinitehtävien entistä tehokkaammassa hoidossa ja työssä korostuu se tärkein, mitä automaatio ei voi koskaan korvata: inhimillinen vuorovaikutus, luovuus ja yhteistyö.  Konkreettisia tekoja sanojen ohella.

Jos hankintojen mittaaminen ja uudet työkalut kiinnostavat sinua, niin ilmoittaudu mukaan Hankinta-Suomen ja KEINOn järjestämään ”Vaikuttavat julkiset hankinnat ja niiden mittaaminen ”-tilaisuuteen, joka toteutetaan etä-seminaarina 3.2.2023 klo 9–11. Näkemisiin ja kuulemisiin!

Vaikuttavat julkiset hankinnat ja niiden mittaaminen -tilaisuuden lisätiedot

Hanselissa kehityspäällikkönä työskentelevä Mika Hänninen on vahvasti mukana KEINO-työssä ja suhtautuu intohimoisesti hankintatoimen kehittämiseen ja big dataan.

tags

Lisää uusi kommentti