100 päivää KEINO-muutosagenttipioneerina 

Suomen ensimmäiset vastuullisten eli kestävien ja innovatiivisten hankintojen KEINO-muutosagentit aloittivat työnsä tammikuussa 2019 pilottialueilla Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. KEINO-muutosagenttien tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä. Huhtikuussa agenttipäiviä tulee täyteen jo satakunta. Millaisia ovat olleet ensimmäiset 100 päivää Suomen vastuullisten julkisten hankintojen alueellisina tukipioneereina? 

 Kuluneet kuukaudet  

Antti Savola puhumassa Sastamalan hankintatreffeillä
Antti Savola puhumassa Sastamalan hankintatreffeillä

Helmikuussa järjestetyn agenttikoulutuksen jälkeen agenttien toiminta on lähtenyt tunnustellen käyntiin. Kukin agentti on pohtinut oman alueensa tarpeita ja omia mahdollisuuksiaan toimia hankintojen vastuullisen toteuttamisen tukena niin KEINOn edustajien kanssa kuin oman alueensa hankkijoita tapaamalla.  

"Olen pyrkinyt kuulemaan hankintayksiköiden tarpeita Varsinais-Suomessa niin, että voisin hahmottaa siellä koko hankintakenttää yhdistäviä tarpeita", kertoo alueen KEINO-muutosagentti Riikka Leskinen. Monet alueen päättäjistä on Leskiselle jo tuttuja ja sitä kautta KEINO-osaamiskeskuksen tuen, toiminnan ja tarkoituksen tunnetuksi tekeminen on edennyt hyvin. "Päättäjät ovatkin KEINOn toiminnan kannalta tärkeä kohderyhmä, koska hankinnoilla on rooli kuntien strategisten tavoitteiden, kuten hiilineutraalisuuden, saavuttamisessa. 

 Pohjois-Pohjanmaan muutosagentti Tiina Talalalla on Leskisen kanssa samoja kokemuksia. "Päättäjät tuntevat minut mutta eivät vielä KEINOa. Sen sijaan hankinta-asiantuntijoille vastuulliset hankinnat ja osaamiskeskuksen tuki näissä on tunnetumpaa.  

 Tietenkään alueiden kunnista ja kaupungeista ei voida puhua kaikintavoin yhteneväisenä kokonaisuutena. Niin tietoisuus kuin tarpeetkin poikkeavat toisistaan suurimmaksi osin kunnan/kaupungin koon perusteella. "Tampereella KEINO tunnetaan ja minuun on oltu suoraan yhteydessä yhteistyöpyynnöin mm. useiden eri hankintayksiköiden suunnalta, ajoittain hyvinkin haastavien hankintakysymysten tiimoilta. Sekä isompien että pienempien kuntien tarpeita pyrin myös kartoittamaan jatkuvasti oma-aloitteisesti. Muutosagenttina toiminen sekä koko osaamiskeskus on kansainvälisestikin merkittävä ylpeydenaihe. KEINOn yhteentuoma hankintaosaaminen voisi suorastaan olla vientituote Euroopan alueella”, selittää Pirkanmaan muutosagentti Antti Savola.  

Tulevat kuukaudet  

"Alueellista neuvontaa tarvitaan etenkin nyt, kun monissa kunnissa asetetaan tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ollaan ryhtymässä sanoista käytännön tekoihin. Alueellinen neuvoja on varsinaista resurssiviisautta! Vastaavaa osaamista/tietoa ei omasta organisaatiosta useinkaan löydy. Muutosagentilta saa tarvittavaa tietoa kestävistä hankinnoista ja konkreettisia toimenpide- ja menettelyehdotuksia kestävien hankintojen toteuttamiseksi", esittää Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala.

Alkuvuodesta kertyneiden kokemusten ja oppien pohjalta päästään tarkempaan toiminnan suunnitteluun ja kohdentamiseen syksyn koittaessa. Toiminnan painopisteenä tulee olemaan tiettyjen teemojen ympärille koottavien "hankintatreffien järjestäminen" ja KEINOn sekä agenttitoiminnan avun promootio alueella.

Kuvassa muutosagentin Facebook-päivitys työstään
Talala päivittää uutisia työstään Pohjois-Pohjanmaan hankintaneuvoja-ryhmään Facebookissa.

"Pääviestinämme on se, että asioiden kanssa ei tarvitse painia yksin", Savola ilmaisee. Tekemistä on paljon, sillä Suomessa hankitaan julkisesti 35 miljardin edestä vuosittain ja kuntien ja kaupunkien osuus tästä on yli puolet. Tavoitteita näiden hankintojen ohjaamiseksi vastuullisempaan suuntaan ei kuitenkaan kannata asettaa kerralla liian korkeiksi. "Kaikkea ei tarvitse ratkaista kerralla", esittää Leskinen. "Itse ohjeistan tapaamiani päättäjiä ja hankkijoita ottamaan askeleen kerrallaan. Jokainen sektori voisi miettiä vaikkapa yhden vaikuttavan toimenpiteen, jolla viedään kestäviä ja innovatiivisia hankintoja eteenpäin."

 Tulevat kuukaudet ja vuodet näyttävät kaikista agenteista positiivisilta. "Tällä hetkellä tilannetta kartoitetaan ihan kansallisella tasolla ja siitä on hyvä ottaa lähtömerkit tulevaan. Otamme jatkuvasti askelia Suomessa eteenpäin niin innovatiivisten kuin vastuullisten hankintojen osalta, vaikka iso laiva liikkuu hitaasti. Itselläni on valtavan positiivinen fiilis. Olen saanut nykyiseen päivätyöhöni paljon syvyyttä ja uutta näkemystä", sanoo Tiina Talala.  

 "Parasta kuluneissa 100 päivässä on ollut kuntien ja hankintayksiköiden kanssa käytävät keskustelut. Olemme isojen asioiden äärellä ja tunnen tekeväni merkityksellistä työtä", Leskinen summaa

Lisätiedot 

Täältä löydät kunkin muutosagentin maakunta-alueen omat sivut: 

Pirkanmaa 

Pohjois-Pohjanmaa 

Varsinais-Suomi 

 Katso myös agenttiesittelyt KEINOn YouTube-kanavalta

Seuraavien KEINO-muutosagenttien rekrytointi aloitetaan huhtikuun lopulla. Silloin avautuu haku KEINO-muutosagenteille Lappiin, Pohjois-Karjalaan, Kymenlaaksoon, Keski-Pohjanmaalle ja Satakuntaan. 

 

KEINO-muutosagentit yhteiskuvassa