Nina Kaari

Name
Nina
Kaari

Titteli
MUUTOSAGENTTI Keski-Suomi | Hankinta-asiantuntija

Yhteystiedot
Sähköposti
ninakaari@gmail.com
Puhelinnumero
0504097609

Vahvuudet
  • Käytännön hankintaosaaminen
  • Markkinavuoropuhelut
  • Sopimustenhallinta
  • Kestävä kehitys 
Keinolaisen kommentti

Kaikenlaiset hankinnat, joihin toivotaan muutosta ja uudistusta kiinnostavat minua. Olen hyvä ideoimaan uusia toteutustapoja; erittäin mieluusti sellaisia joissa loppukäyttäjän näkökulma on keskiössä. Innostun yhä uudelleen siitä, miten paljon hankinnoilla voi vaikuttaa ja sitä haluan olla edistämässä. Mielestäni pienetkin asiat ovat tärkeitä, erityisesti ekologisesti kestävissä hankinnoissa. Haluan toisaalta kuitenkin nähdä ja ymmärtää asiat ja ilmiöt kokonaisvaltaisesti, sillä siten minun on helpompi työskennellä niiden kanssa. Haluan mahdollistaa asioita, olla tukena kilpailutuksissa sekä edistää vuorovaikutusta hankinnoissa, myös sopimuskauden aikana.