Julkisten hankintojen kansainvälisyys

Yksi keino vauhdittaa kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja on verkostoitua kansainvälisissä projekteissa eurooppalaisten hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Oppimalla kansainvälisistä hyvistä käytännöistä hankintayksiköt voivat kehittää omaa toimintaansa ja levittää osaamista edelleen kotimaassa. KEINOn tavoitteena on kasvattaa verkostoja ja osaamista ja tukea kotimaisia hankintayksiköitä eurooppalaisen innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksen hyödyntämisessä. KEINO tuo hankintayksiköiden tietoon kansainvälisiä kiinnostavia projekteja ja kehittää Suomen maakuvaa viestimällä kotimaisesta huippuosaamisesta. 

Miksi suunnata katse Suomen rajojen ulkopuolelle?

Mikäli alla olevat hankintoihin liittyvät tarpeet ja vastaavat omiasi, kannattaa katse suunnata Suomen rajojen ulkopuolelle. 

  • Kaipaat inspiraatiota ja esimerkkejä kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista 

  • Haluat oppia kansainvälisiltä hankintojen huippuosaajilta 

  • Tavoittelet kansainvälisesti kiinnostavia ratkaisuja 

  • Haluat toimia edelläkävijänä ja levittää hyviä käytäntöjä kotimaassa 

  • Haluat viestiä omasta edelläkävijyydestä kansainvälisesti 

  • Opintomatkat eurooppalaisiin hankintayksiköihin kiinnostavat  

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa?

Tieto kansainvälisistä hyvistä hankintakäytännöistä  

KEINO-osaamiskeskus on kerännyt hankintayksiköiden käyttöön tietoa hyvistä eurooppalaisista hankintaesimerkeistä…katso ulkomaiset hankintaesimerkkitapaukset täältä. 

Kansainväliset verkostot 

KEINO-osaamiskeskus auttaa hankinta-asiantuntijoita hakeutumaan ulkomaille asiantuntijavaihtoon. Lisäksi KEINO on mukana kansainvälisissä verkostoissa, esimeriksi Suomen edustajana EU Urban Agendassa.  

Näkyvyys 

KEINO-osaamiskeskus laatii kiinnostavia ja referensseinä toimivia tarinoita (kenen?) kansainväliseen viestintään. Lisäksi osaamiskeskus etsii ja esittää suomalaisia hankintayksiköitä mukaan kansainvälisiin hankinta‐alan tai vastaaviin kilpailuihin.  

KEINOn hankintatoiminnan kansainvälistämisen päämääränä on tukea julkisissa hankintaprojekteissa syntyneiden ratkaisujen vienninedistämistä ja vahvistaa Suomen maakuvaa kansainvälisesti tunnettuna innovaatiomyönteisenä ja kokeiluja suosivana toimintaympäristönä. KEINOn tavoitteena on, että suomalaiset hankintayksiköt ja asiantuntijat hyödyntävät eurooppalaista innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta aktiivisesti ja ovat haluttuja kumppaneita.  

Miten pääset alkuun? 

Lähetä meille osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi viesti, jossa kerrot mitkä ovat tarpeesi ja tavoitteesi. Parhaiten auttamaan kykenevä osaaja on sinuun tämän jälkeen yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse, minkä jälkeen hahmottelette yhdessä jatkoaskeleet.