Julkisen hankinnan kestävyys- ja innovatiivisuus osaamisen kehittäminen

Mitä on julkisten hankintojen kestävyyden ja innovatiivisuuden osaaminen? Osaamistarpeet onnistuneiden julkisten hankintojen tekemisessä ovat moninaiset.  Hankintojen strateginen rooli yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttajana edellyttää strategista osaamista, tietoa ja tuntemusta hankinnan kohteesta ja hyvä käsitys tarpeesta, johon hankinta kohdistuu.

Erityisesti innovatiivisiin ja kestäviin hankintoihin ja niiden tarpeen määrittelyyn liittyvät olennaisesti myös markkinatuntemus ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa, jotta hankkija pystyy arvioimaan markkinoiden mahdollisuudet tarjota innovatiivista ratkaisua.  Markkinatuntemusta voidaan lisätä ennakoivalla vuoropuhelulla ja hankinnoista tulisi viestiä ajoissa, jotta toimittajat ovat tietoisia tulevista hankintavaatimuksista, mikä edellyttää hankkijalta myös viestintäosaamista

Hankintalain osaaminen on julkisen hankkijan arkea, ja luo julkisiin hankintoihin juridiikan osaamisen vaatimuksen.  Uusi hankintalaki korostaa elinkaarikustannuslaskennan käyttöä hankintojen hinnoitteluperusteena, mikä edellyttää siten myös budjetti‐ ja hinnoitteluosaamista.

Keille hankinnan kestävyys- ja innovatiivisuusosaamisen kehittäminen on eduksi?

Kaikki julkiset hankintayksiköt ja toimialojen viranhaltijat sekä oppilaitokset

Miksi kehittää hankintaosaamista?

Mikäli alla olevat hankintojen osaamisen kehittämistarpeet ja/tai -haasteet vastaavat omiasi, keinokkaasta osaamisen kehittämisestä on sinulle apua.

 • Itsenäinen ja yksinäinen vastuu laajasta kirjosta hankintoja. 
 • Hankintojen tekeminen oman työn ohessa ilman asiantuntijatukea
 • Oppiminen sekä omien kokemusten ja osaamisen jakaminen
 • Kestävien ja innovatiivisten hankintojen näkökulman ja "ajattelutavan" liittäminen alojen peruskoulutukseen soveltuvin  osin - erityisesti  koulutusohjelmiin,  jotka  kouluttavat  hankintatoimen ammattilaisia.

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa?

Tieto

 • skaalattavia esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä
 • ratkaisuja, joilla voidaan mahdollistaa toisilta oppiminen sekä omien kokemusten ja osaamisen jakaminen

Neuvot

 • käytännönläheistä hankintaneuvontaa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin
 • ratkaisuja, joilla voidaan mahdollistaa toisilta oppiminen sekä omien kokemusten ja osaamisen jakaminen
 •  

Työkalut

 • alueellisia osaamisverkostoja (muutosagentit) 
 • markkinoita kannustavia ohjeita ja malleja vaikuttavien hankintojen toteutukseen
 • oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä julkisia hankintoja palvelevan tutkimuksen viemiseksi käytäntöön ja kestävyys- ja innovaationäkökulman liittämiseksi opetukseen.

Miten pääset alkuun?

Lähetä meille viesti osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi, jossa kerrot mitkä ovat tarpeesi ja tavoitteesi. Parhaiten auttamaan kykenevä osaaja on sinuun tämän jälkeen yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse, minkä jälkeen hahmottelette yhdessä jatkoaskeleet.

Meiltä voit kysyä lisää