Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteet -kehittäjäryhmä: Käynnistystilaisuus 12.2.2019 

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki /Internet-etäyhteys
Tapahtumapaikka
Hansel Oy, Postitalo
Osoite
Mannerheiminaukio 1 A, 5 krs.

Sosiaalinen vastuullisuus on keskeinen osa julkisten hankintojen toteuttamista. Julkisen hankkijan tulee toiminnallaan varmistaa, että hankittavat tuotteet ja palvelut on tuotettu sosiaalisesti vastuullisissa ja ympäristön kannalta kestävissä olosuhteissa. Olemassa olevat YK:n ja OECD:n toimintaohjeet sekä ILO:n sopimukset ohjaavat yrityksiä kansainvälisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja haitallisten ihmisoikeusvaikutusten välttämiseen.  

Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteet tulisi huomioida jo tarjouspyynnöissä. Hankinnan kohteeseen voi sisältyä eritasoisia ja erilaisia sosiaalisen vastuun riskejä. Olennaista on myös seurata sovittujen asioiden toteutumista sopimuskaudella. 

KEINO järjestiä 12.2.2019 tilaisuuden klo 13-15, jossa pyrittiin kokoamaan sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteista kiinnostuneet yhteen yhteisen kehittäjäryhmän muodostamiseksi. Tilaisuudessa käsiteltiin sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen toteuttamista, missä fokus oli niin riskialttiiden toimialojen ja hankintojen tunnistamisessa, kuin sosiaalisen vastuun riskien vähentämisessä. 

Käynnistystilaisuudessa ja myöhemmin muissa ko. kehittäjäryhmän tilaisuuksissa keskustellaan mm. seuraavista teemoista: 

  • Mitä Code of Conduct eli toimintaperiaate tarkoittaa hankintojesi näkökulmasta?  

  • Miten huomioida sosiaalisen vastuun näkökohtia kilpailutusten toteuttamisessa?  

  • Miten laatia onnistunut sosiaalisesti vastuullisen hankinnan riskianalyysi? 

 

OHJELMA klo 13-15​: 

Hankintojen strateginen johtaminen

Salla Koivusalo, Vantaan kaupunki

Sosiaalisesti vastuullisen hankinnan riskianalyysi 

Liisa Lehtomäki, Hansel

Elektroniikkahankintojen Code of Conduct Hansel Oy:ssä - Hankintoihin liittyvät sopimusehdot ja kontrollit 

Tero Lehtisaari, Hansel 

Päiväkotikalusteiden hankinta​

Antti Tuukkanen, Kuntahankinnat

Keskustelu hankintayksiköiden välillä 

KOHDERYHMÄ​ 

Tilaisuus oli tarkoitettu hankintayksiköille, joille toimintaperiaate eli Code of Conduct –teema on juuri nyt ajankohtainen, tai jotka tunnistavat sosiaalisen vastuullisuuden merkityksen toiminnassaan. 

 

Lue tästä yhteenvetouutinen tilaisuudesta.

Katso tallenne tilaisuudesta: