Mikä innovaatiokumppanuus? -tilaisuus 14.2.2019

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki /Internet-etäyhteys
Tapahtumapaikka
Hansel Oy, Postitalo
Osoite
Mannerheiminaukio 1 A, 5 krs.

Julkinen sektori voi vastata tulevien vuosikymmenten vaatimuksiin ja tuottaa kansalaisille entistä parempia palveluita etsimällä rohkeasti uusia ratkaisuja ja toimintatapoja hankinnoissaan. Innovatiivisen hankinnan onnistumista ja parhaiden ratkaisujen ja vaikuttavuuden löytymistä edistää tiivis yhteistyö tilaajan ja toimittajien välillä. Avoimeen keskusteluun ja viestintään kannustaa innovaatiokumppanuus-hankintamenettely, joka mahdollistaa yhteiskehittämisen ja jättää tilaa toimittajien erilaisille ratkaisuille.

Innovaatiokumppanuus on vielä suhteellisen uusi ja vieras hankintamenettely. KEINO pyrkii vastaamaan kohderyhmänsä ilmaisemiin tarpeisiin kuulla kokemuksia jo toteutetuista innovaatiokumppanuuksista ja järjestää 14.2.2019 innovaatiokumppanuus-tilaisuuden, jossa esitellään kahden innovaatiokumppanuutta käyttäneen hankintayksikön kokemuksia ja oppeja ko.hankintamenettelystä. Case-esimerkkeinä ovat Helsingin Olympiastadionin istuinurakka ja Oulun Veden lietteenkäsittely. Mahdollisuuksien mukaan kuullaan myös valittujen toimittajien kokemuksia menettelystä. Tilaisuuden avaa puheenvuoro valtioneuvoston 9.10.2018 julkaisemasta selvityksestä, jossa tarkasteltiin Suomessa suoritettuja innovatiivisiä menettelyjä biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa.

 

Tilaisuuden alustava ohjelma (muutokset mahdollisia)

12.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.30 Tilaisuuden avaus ja KEINO-osaamiskeskuksen esittely

12.50 Innovatiiviset menettelyt julkisissa hankinnoissa -selvitys

                           Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopisto

13.30 Case Helsingin Olympiastadion

                           Liisa Katajala, Helsingin kaupunki

14.20 Tauko

14.30 Case Oulun Veden lietteenkäsittely

                           Sara Alanärä, Oulun Vesi

15.30 Pienryhmäkeskustelua ja yhteenveto

16.00 Tilaisuus päättyy

 

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen viimeistään 7.2. 2019 alla olevan painikkeen kautta.