Vähähiiliset julkiset hankinnat webinaarisarja OSA 2: Kysymyksiä ja vastauksia