Sosiaalisen vastuun vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct) sekä opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin

code of conduct

Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel on Hankinta-Suomi-yhteistyössä laatinut vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct), jotka edellyttävät julkisen hankinnan toimittajaa sitoutumaan siihen, että tuote valmistetaan eettisten toimintaohjeiden mukaisissa olosuhteissa. Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet on tarkoitettu lisättäväksi osaksi hankintasopimusta.

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet - ohjeistus asiakirja-muodossa (pdf)

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet - ohjeistus powerpoint-muodossa (pdf)

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivustolta löydät lisää tietoa sosiaalisesti vastuullisista julkisista hankinnoista sekä oppaan sosiaalisten näkökohtien  huomioimiseksi hankinnan eri vaiheissa.

tags